Třebíč je město s mnoha památkami a významnými místy, z nichž některé byly zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO. Například starobylá židovská čtvrť nacházející se v městské části Zámostí či Židy. Patří mezi největší židovské čtvrti v Evropě. Nedaleko odsud mohou zájemci navštívit Židovský hřbitov, který se řadí mezi největší židovské hřbitovy v České republice.

Židovský hřbitov vznikl na současném místě v první polovině 17. století. Nejstarší náhrobek je datován k roku 1631. Nachází se na něm asi jedenáct tisíc hrobů a tři tisíce náhrobků. Na hřbitově je pochováno mnoho významných osobností, například rabíni J. J. Pollak a S. Pollak. Židovský hřbitov je volně přístupný veřejnosti.

Hřbitov i židovská čtvrť byly spolu s Bazilikou sv. Prokopa v roce 2003 zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Později se k nim přidal i Zámek.