Zázemí akce opět poskytl hotel Antoň v Telči. A výběr kurzů byl opět bohatý. Zájemci se mohli věnovat kurzům olejový pastel, kresba a malba na černé plátno, akvarel a další. Zajímavostí byla například 3D reliéfní a pastózní malba nebo plenérová reálná kresba.