Každý týden se můžete těšit na novou tvořivou aktivitu (zveřejníme vždy v pondělí), tematické dílo z našeho depozitáře s doprovodným kurátorským textem (zveřejníme vždy ve středu) a navíc Vás ještě vyšleme na lov OGV kešek (od pátku do neděle).

Do našich aktivit se může zapojit úplně každý! Své výtvory posílejte na galerijní email ogv@ogv.cz a soutěžte tak s námi o zajímavé ceny.

Všechny informace najdete na našich webových stránkách www.ogv.cz nebo na našich sociálních sítích.

Ze sbírek:

Malíř Antonín Hudeček (14. 1. 1872 – 11. 8. 1941) je jedním z nejvýznamnějších českých umělců přelomu 19. a 20. století a hlavní představitel české náladové krajinomalby. V době svých studií na pražské Akademii sice začínal s figurální tvorbou, posléze se ovšem zaměřil na krajinomalbu. Přispělo k tomu také jeho přátelství s Juliem Mařákem a jeho žáky v krajinářské škole (zejm. Antonínem Slavíčkem), s nimiž často zajížděl pracovat na Okoř. Malování v plenéru pak bylo pro Hudečkův další malířský vývoj rozhodující a hlavním námětem jeho tvorby se stává výhradně krajina, v níž se snaží zachytit atmosféru okamžiku a nálady v různých denních dobách.

Byl velmi pracovitým umělcem, rád cestoval a objevoval dosud nepoznané kraje, ve kterých hledal stále novou inspiraci pro svou tvorbu. Obraz „Podzimní krajina“ ze sbírek OGV zachycuje výřez krajiny s naznačenou cestou v popředí, lemovanou skupinou stromů upoutávajících divákovu pozornost. Antonín Hudeček zde zachytil několik různých druhů listnáčů, navozujících svou příznačnou barevností atmosféru podzimní nálady, umocněnou částečně spadaným listím a zoranými poli v pozadí kopcovité krajiny.

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY JIHLAVA