Hrad byl založen ve 13. století a je směsicí architektonických stylů, lidé zde najdou gotiku i renesanci. Od rolu 2017 prochází rekonstrukcí a restaurátorskými pracemi. Pro návštěvníky je nepřístupná románská kaple, kde bylo zjištěno, že omítky i podlaha pochází z doby románské.

Konzervace omítek a restaurování sgrafit je i na vnějších hradních omítkách, v září roku 2019 se začaly konzervovat i sgrafity na hradním nádvoří (jedná se o poslední plochu s původní renesanční sgrafitovou výzdobou ze 16. století uvnitř areálu přístupného návštěvníkům). Nádvoří hradu Landštejna bude tedy postupně zastavěno lešením a pohyb návštěvníků na nádvoří a později i v dalších částech hradu bude omezen, popřípadě zcela vyloučen. Lidé, kteří se sem chystají, si musí hlídat aktuální opatření.