Po 8 letech nastoupila nynější starostka a ta před 5 lety, kdy kandidovala, řekla v předvolebním slibu, že daň sníží na 2. stupeň. Bohužel, když jsem útočil aby daň snížila, řekla, že to přehodnotila a domluvila se se zastupitelstvem v kanceláři před schůzí, že na to nepřistoupí. Kdyby se tak v tomto státě choval každý, když něco slíbím a vzápětí to není pravda, tak tento stát nefunguje.

Musím se ještě vrátit: v květnu reportérka ČR Rádio Vysočina Zuzana Dudášová hlásila do rádia, že obce s počtem obyvatel lehce nad 1000 by mělo mít daň z nemovitosti zařazenou v 1. stupni. Nový Rychnov má 1010 lidí. A 9. 2. 2020 paní ministryně financí Alena Schillerová při otázkách Václava Moravce v televizi řekla, že by obce neboli městyse měly mít maximálně jednonásobnou daň z nemovitostí, tj. 2. stupeň. A když někdo mimo svého bydlení vlastní 2 byty a pronajímá je, tyto byty, ve kterých sám nebydlí, by měly být zařazeny do 3. stupně a kdo vlastní stavební pozemky na prodej taktéž do 3. stupně daně. Můj kamarád z vojny byl na radnici více jak 20 let, mě odpověděl, abych dal daň z nemovitostí ve 3. stupni jako jediný na okrese, to bych těm lidem kteří mě volili a se mnou žijí nikdy v životě neudělal, mají právo abych jejich vlastní rodinný rozpočet vážně nenarušil.

Už ¾ roku na schůzi nechodím, znova jsem se osmělil, protože paní doktorka dostala zvýšení nájmu a už nechtěla být v soukromé budově a oslovila starostku, aby jí dala dřívější prostory obecního úřadu (záložnu).

Abych šel přímo na věc, protože jsem napsal petici ohledně přemístění praktické doktorky ze soukromých prostorů do prostorů obecního úřadu. A napsal jsem, aby se lidé, což je 1000 obyvatel, mohli svobodně vyjádřit na schůzi v obecní restauraci. Chtěl jsem, aby se vyhlašovaly veřejné schůze zastupitelstva rozhlasem a 3 hlavní body programu schůze dostal jsem odpověď, že to je na internetu a můžu si to přečíst na vývěsní tabuli. Staří lidé internet nemají a když si nevezmou brýle, tak nic nepřečtou. Na schůzi jsem chtěl petici přečíst, bohužel mi skákali do řeči a paní ze zastupitelstva na mě zařvala, prosím tě už buď zticha. Jaké je to jednání, když já jsem celý život budoval obec a dneska se nemůžu svobodně vyjádřit. Tato paní, která se přistěhovala, by měla odejít z politické scény, než udělá škod více jak užitku. Nechci se vychvalovat, v 15 letech jsme budovali koupaliště (stavěli kabiny) jako sportovci likvidovali v DVP kotelnu – 2m litinové články nás 8 vynášelo po plechových úzkých schodech, bylo to provázáno s obcí, dále sportovní halu (zadní stěna březolit, obtížné práce), zámek (lešení pro Putimovské dělníky), přístavba školy (kuchyň + jídelna + dílny + prostory pro děti, na vaření a další) v tomto případě nemůžu říct svůj názor a přání, jak bych chtěl. Tato paní byla na brigádě a sbírala petky z pangejtů při silnici. Viděl bych jí radši aby udržovala veřejnou zeleň s kotoučem a motykou. Tak bych si jí cenil.

Zásadní bylo, že se začalo zastupitelstvo dohadovat, „protože přendání prostorů praktické lékařky měla být utajovaná skutečnost mezi doktorkou a starostkou a obec neměla nic vědět, až když to bude na přistěhování“.

Potkáte spoustu lidí a vše se dozvíte, paní doktorka dřívější v záložně strávila od roku 1983 - 21 let s protože se nedohodla s bývalým starostou, který nechtěl zaplatit 8 tisíc za kabel ke kardiografu, odešla do svých prostor, kde si kabel koupila působila zde 16 let, kdy vážné nemoci podlehla. Nová paní doktorka po zvýšení nájmu žádala starostku o prostory v obecní záložně. Tam to fungovalo, levé křídlo využívala doktorka následovně: čekárna, zdravotní sestra, doktorka, místnost na převlečení a kde si sníst oběd, 4 místnosti a za rohem byla zubařka 2 místnosti. V vpředu k silnici dentista a dětský lékař.

Bohužel tyto prostory jsou obsazené Bulharkou, která si tam vyrábí kožené řemínky a další výrobky z kůže. Ale tato paní je ochotná kdykoliv odejít, ale paní doktorka nechce nikomu ublížit, dohodla se se starostkou a vzala si prostory po zubařce a bude dělat ze 2 místností 3. Veřejnost s tímto nesouhlasí, ale nemá právo se svobodně vyjádřit (to je novodobá totalita).

V obci od roku 1951 do 2016 byla zavedena zubařská ordinace. Zubařka odešla do důchodu, ale obecní úřad nikoho prý nesehnal. Tímto jsem ztratil zubaře, až po 2 rokách jsem ho sehnal, ale po 1,5 roce jsem odešel – trhala zdravé zuby. Sehnal jsem zubaře v Pelhřimově, ale ten po 1,5 roce byl v insolvenci (vytunelovala ho Brněnská společnost).

Protože přišla v roce 2020 v platnost vyhláška státu, že bude přispívat na zubní ordinace nemalou částkou v milionech, apeloval jsem na starostku, aby po 5 letech obnovila zubní ambulanci, která tady sloužila lidem 65 let bez přerušení. Vzápětí mi bylo odpovězeno, abych si jí sehnal sám. Stejná situace se stala v Horní Cerekvi, zubařka odešla do důchodu a za půl roku sehnali novou. V Dolní Rožínce na Žďársku neměli zubaře 5 let. Až starosta zřídil ambulanci + byt za 6 milionů a zubaře sehnal.

Vše se projednává bez veřejnosti, která tuto obec vybudovala. Dá se říct o nás bez nás. Tyto lidé tuto obec ani jeden ze zastupitelstva nevybudovali, proto by neměli takto rozhodovat, jsou to přistěhovalci. Je to na dohodě a vzájemném souladu lidí a vedení obce. Všechny schůze jsou na obecním úřadě monitorovány, není problém si vše ověřit. Kraj by se měl k této zprávě postavit čelem, vše ověřit a podniknout náležité kroky k nápravě. Místní lidé nesmí o ničem vědět, znova podotýkám, je to utajovaná skutečnost, jsou tam tací, kteří pochlebují vedení OV. Ale s tímto já žádný problém nemám, já jdu přímo na věc. Ještě bych dodal, že jedná za celou veřejnost, v které nemá většinovou podporu, tyto lidé nechtějí mluvit na veřejnosti, bojí se. Nechci měnit historii a chci větší prostory pro praktickou lékařku a zubní ordinaci pro nastupující společnost, kteří do ničeho nemluví, protože nic o obci neví. Dostal jsem přezdívku Ovčáček.

Jarmil Císař