Uplynulý rok 2020 byl v mnoha ohledech naprosto nový, ojedinělý a extrémní pro celý svět, lidskou společnost a všechna její odvětví kvůli epidemii koronaviru Covid19. Jinak tomu nebylo ani v případě zoologických zahrad, včetně Zoo Jihlava. Ta musela poprvé uzavřít svůj areál pro veřejnost 16. března 2020. Uzavření zoo trvalo relativně krátce a tak již koncem dubna mohli první návštěvníci pozorovat zvířata, alespoň ve venkovním areálu. Ve druhé vlně pak byla zoo uzavřena prakticky celý podzim a nastupující zimu. Celkem byla v průběhu celého roku jihlavská zoo zavřena 110 dní, což je v její více než šedesátileté historii zcela ojedinělé.

Přesto však zoo navštívilo 221.764 návštěvníků, jejichž návštěvy a podpory si nesmírně vážíme. Propad návštěvnosti tak přibližně odpovídá době uzavření, kdy byla zoo zavřena necelou třetinu roku a propad je proti předchozím čtyřem rokům nižší taktéž o necelou třetinu. Srovnatelnou návštěvnost s tou loňskou měla Zoo Jihlava naposledy v roce 2004, kdy ji navštívilo cca 226.000 lidí. Nejsilnějším měsícem, co se týče návštěvnosti, byl červenec a srpen s 60.000 a 52.000 lidmi, což je méně než v minulých letech. Určitou roli jistě hrály i obavy návštěvníků z větší kumulace lidí, epidemiologická opatření a v části prázdnin i deštivé počasí. Naopak v mimosezonních měsících se návštěvnost jevila spíše nadprůměrná. Nejslabším měsícem byl listopad, při jehož trvání byla zoo po celý čas zavřená a tak měsíční návštěvnost činila 0 návštěvníků.

Ekonomické dopady uzavření zoo i celkového propadu návštěvníků v měsících, kdy byla zoo otevřena, budeme znát až za delší dobu. Spočívají totiž nejen z ušlého zisku z tržeb ze vstupného, ale také z nájemného, dalších příspěvků i ze vzniklých vícenákladů v souvislosti s hygienickými opatřeními. Zřizovatel jihlavské zoo, Statutární město Jihlava, navýšil provozní příspěvek zoo o částku 5.600.000 na pokrytí ekonomické ztráty. Na pokrytí chybějících peněz na provoz pak bude využit i rezervní fond zoo.

Uzavření zoo mělo nejmenší vliv hlavně na její zvířecí obyvatele. Pro ně šel život dál, jako by se kolem v našem lidském světě nic zásadního nedělo. I když některé z druhů s většími duševními schopnostmi mohly absenci návštěvníků nést trochu nelibě a nudily se. Přeci jen takoví medvědi malajští, tuleni, velké i malé kočky, nebo třeba i žirafy a tapíři pozorují návštěvníky stejně jako oni je. V průběhu loňského roku se podařilo rozmnožit cca 76 druhů chovaných živočichů v počtu cca 340 úspěšně odchovaných mláďat. Mezi nejvýznamnější loňské odchovy patřila hlavně spousta menších, ale o to vzácnějších druhů zvířat jakými jsou třeba lenochod dvouprstý, pásovec kulovitý, klokánek rudohnědý, křeček stromový, daman pralesní, outloň malý, nebo krajta hnědohlavá, hroznýš madagaskarský a z ptáků lori mnohobarvý horský.

Všechny v zoo velice potěšila a také příjemně překvapila touha lidí zoologické zahradě, jejím zvířecím obyvatelům i zaměstnancům nezištně pomáhat. Obrat na e-shopu zoo se oproti roku 2019 s cca 500.000 Kč zvedl na cca 3.400.000Kč za rok 2020. To zahrnuje i částku za adopce, která se proti roku 2019 zdvojnásobila na více než 1.000.000Kč. Úspěch měly i další produkty na podporu zoo. Prosincové akce „Pošli zvíře na dovolenou“ zájemci využili 85x, tygří puzzle si zakoupilo 35 lidí. Všem dárcům, sponzorům, podporovatelům, zákazníkům e-shopu a návštěvníkům velice děkujeme a jejich podpory si velmi vážíme.

Martin Maláč, tiskový mluvčí, Zoologická zahrada Jihlava