Příběh Dne prarodičů

Projekt Festa dei Nonni, Den prarodičů, začíná v Itálii v roce 1997. Zahájili jej novinář Arturo Croci a Franco Locatelli, tehdejší předseda Unaflor (Národní unie pěstitelů květin a rostlin) ve spolupráci s Valterem Pironim, bývalým ředitelem floristické školy Minoprio (www.fondazioneminoprio.it), Wimem van Meeuwenem, tehdejším generálním ředitelem Holandské květinové kanceláře (BBH/HKK) v Itálii a Charlesem Lansdorpem, tehdejším manažerem HKK v Itálii.

Díky neúnavné snaze Franca Locatelliho proběhl na italských základních školách vzdělávací projekt, zaměřený na květiny a rostliny. Sestával ze soutěže kreseb a poezie věnovaných prarodičům a zaznamenal velkou odezvu (obdrželi asi 3 000 kreseb a více než 2 000 básní).

Hlavním cílem iniciativy bylo nalezení konkrétního dne pro oslavu prarodičů, dne určeného pro poděkování dědečkům a babičkám, kteří vždy tvořili pro vnoučata a mladší generaci důležitou součást při sdílení informací. V roce 1998 vznikl národní Výbor pro prarodiče, složený z prezidenta Franca Locatelliho, Artura Crociho, Wima van Meeuwena, Charlese Lansdorpa a Roberta Alborghettiho. V roce 2004 byl předložen první oficiální návrh na zřízení zákona, který uznal Festa dei Nonni (Den prarodičů) na regionální úrovni a prezident Lombardského kraje Roberto Formigoni zahájil Den prarodičů 2. října 2004 v Lombardii.

Výbor pod vedením Franca Locatelliho se obrátil na prezidenta Formigoniho, společně se dohodli na datu 2. října (den Andělů strážných) jako vhodném termínu pro oslavu Dne prarodičů a obrátili se s žádostí na oficiální uznání italským parlamentem. Následně, v roce 2005, byl Den prarodičů oficiálně uznán italským parlamentem dne 31. července 2005 a ustanoven zákonem č. 159.

MIRKA PACLOVÁ