Hlavní turistické marketingové téma představil Vysočina Tourism při předvánočním setkání partnerů v cestovním ruchu, které se letos konalo mimořádně online v pátek 18. prosince. „V příštím roce předpokládáme podobnou situaci v cestování, jaká byla letos. Hodláme se proto zaměřit zejména na české turisty a domácí cestovní ruch. S naším hlavním heslem pro rok 2021 – Všude dobře, na Vysočině nejlíp – jsou v souladu všechny naše připravované aktivity,“ uvedl ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák. Krom dětských cílů bude Vysočina Tourism zvát návštěvníky k výletům s chutí, k ochutnávce regionálních produktů, k trávení dovolené v koňském sedle v některé z jezdeckých stanic, spolu se známými osobnostmi hodlá představit místa Vysočiny, jež se nesmazatelně zapsala do jejich srdcí, a neopomene ani na pokračování Vysočiny sklářské.

„Zvát k trávení dovolené doma se nám letos velmi osvědčilo. Díky naší celostátní kampani Dovolená doma, to je dovolená na Vysočině spolu s podporou turismu ze strany Kraje Vysočina jsme dosáhli vyšší prázdninové návštěvnosti než v roce 2019. Během letošního července a srpna navštívilo Vysočinu o pětadvacet tisíc hostů víc,“ doplnil Tomáš Čihák.

Partneři závěrem setkání společně zhodnotili uplynulou turistickou sezonu a zakončili je optimisticky. Mnohé v cestovním ruchu nyní prochází proměnou, ale to nemusí být špatně. I některá současná negativa lze využít ku prospěchu věci. Nabízejí totiž větší příležitost představit Vysočinu jako bezpečný a čistý kraj, kde návštěvník najde klid, pohodu, pohostinnost, kde se bude cítit jako doma.

Martina Strnadová, Vysočina Tourism