Dokladem toho, že Vánocemi žijí opravdu všichni ve škole, je hlavně adventní čas. „Po každé adventní neděli se sejdeme v pondělí ráno dole ve vestibulu školy a všichni společně zpíváme koledy“, říká žákyně devátého ročníku.

Ve všech třídách probíhaly tvořivé dílny, ve kterých se vyráběly různé vánoční ozdoby především z přírodních materiálů. Ty putovaly na stromeček do soutěže o nejhezčí vánoční stromek, který se každoročně zdobí na Masarykově náměstí, ale letos vzhledem k tomu, že je zde kluziště, jsou stromečky v Parku Mahlera, dále na vánoční panel do vestibulu radnice. Ozdoby také vytvořily krásnou atmosféru ve škole, kde ze všech částí školy dýchá kouzlo blížících se Vánoc.

Děti za odměnu dostaly například knihy nebo krmítko.
Jihlavské děti podpořily pacienty s roztroušenou sklerózou

Také v pracovních činnostech, v projektových dnech či v zájmových kroužcích děti nezahálely s vánočními přípravami. Zhotovily výrobky, které se prodávaly na vánočním jarmarku. Ten je vždy vyvrcholením vánočního snažení žáků a vlastně všech zaměstnanců školy. Jedná se o celodenní akci s programem otevřenou veřejnosti. Letos se uskutečnila 12. prosince za účasti hostů, bývalých i současných pedagogů, rodičů a žáků. Všichni mohli vidět kulturního program plný zpěvu koled, tanečních a recitačních vystoupení a žákovský parlament přispěl pohádkou O Smolíčkovi. Vystoupení, hlavně taneční, byla velmi chytlavá, přítomní hosté tleskali do rytmu a povzbuzovali a oceňovali snažení dětí. V závěru si všichni přítomní společně zazpívali Štědrý večer nastal.

Poté se otevřel jarmark, kde bylo možné zakoupit výrobky dětí. Ve třídách následoval vánoční den, kde si žáci se svými učiteli a asistenty četli vánoční pohádky a příběhy, vyprávěli o starých selských zvycích, některé si i vyzkoušeli, například rozkrajování jablíčka, pouštění skořápek po vodě. V rámci vánočního dopoledne měly děti možnost rozvíjet i kreativitu za pomocí stavebnic Lega a Teifocu.

Nebuďte lhostejní vol 2:
Swap knih pomohl lidem se sníženou soběstačností

Celý den s nádechem Vánoc si všichni přítomní užili. Škola i dále dýchá příjemnou předvánoční atmosférou.

Ivana Málková, ředitela ZŠ Jungmannova