Stalo se tak v Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy, kdy si Česko připomíná smutné srpnové události roku 1968. Tehdy násilně vstoupilo na území tehdejšího Československa více než 500 000 vojáků zemí Varšavské smlouvy a obsadilo téměř celou republiku. Na více jak dvě desetiletí tak českoslovenští občané ztratili svobodu, pokus o reformu socialismu byl potlačen a vojska opustila ČSR až v roce 1990.

„Domnívám se, že je výsostným lidským právem svobodně rozhodovat o své budoucnosti bez obav z toho, že toto rozhodnutí nebude respektováno či bude dokonce postihováno represí a násilím. S velkým znepokojením a s jistou reminiscencí na dobu před padesáti lety proto sleduji poslední události v Bělorusku, kde dochází k perzekuci občanů usilujících o svobodu a demokracii,“ poukázal rektor Báča i na současné politické problémy rezonující Evropou.

Kladení květin na Masarykově náměstí se zúčastnili i další představitelé vysoké školy, a to prorektor Zdeněk Horák, prorektorky Alena Štěrbová a Jana Borůvková a předsedkyně Akademického senátu VŠPJ Hana Vojáčková spolu s akademickými pracovníky školy.

VENDULA MAREŠOVÁ, kancelář rektora, Vysoká škola polytechnická Jihlava