Dechová hudba Veseláci má v Novém Veselí velice hluboké kořeny, její vznik i působení je pevně spjato s rodinou Vencelidesů. Muzikanti vyhrávají i jako PressBand na svatbách, oslavách a dalších akcích, kde přijde muzika vhod. 

Dětský den v Brzkově je též tradiční záležitostí, bohužel covidová léta jeho konání narušila. Letos se akce konečně mohla opět uskutečnit a přítomní si ji nakonec užili nejspíš ještě víc, než vůbec čekali.