Na Tříkrálové sbírce spolupracujeme už více jak 13 let. Spolu s kamarádkou Janičkou jsme se rozhodly, že bychom chtěly nějak přispět činností v oblasti Tříkrálové sbírky. Velký impuls mi dala paní Anička Haklová z Rokytnice, kde již sbírka probíhala. Našila nám kostýmy a dala informace o její přípravě a průběhu. A tak to vše začalo.

Do soutěže „Skutek roku“ mě přihlásil můj tchán, dědeček Pepík. Samozřejmě si toho velice vážím. Byla jsem ráda, že chce naši práci někdo ocenit, ale zároveň jsem byla tímto zaskočena, protože tuto zálibu dělám pro radost a ne kvůli ocenění.  

Z ceny „Skutek roku“ mám velikou radost. Výhra v této anketě není jenom moje, ale je to ocenění nás všech. Velké zásluhy mají moje kamarádky, které mi pomáhají při organizaci sbírky. A ještě větší zásluhy mají děti, kterých je (a to jsme velice rádi) čím dál víc. Velké díky patří i mé rodině, která mi dělá výborné zázemí.

Velice děkuji. Mějte se rádi a pomáhejme si!

ROMANA NOVOTNÁ