Základní škola Otakara Březiny Jihlava spolupracuje se spolkem Mokřady, ochrana a management, od roku 2016. Během této doby se žáci naší školy zapojili do různých aktivit souvisejících s péčí o krajinu. Jednou z nich je budování tůní pro obojživelníky.

Vše začalo tím, že nás pan Maštera oslovil, zda bychom se nechtěli zapojit do vybudování první mokřadní učebny v Jihlavě u rybníčku Kalvárie přímo u naší školy. Díky žákům osmého a devátého ročníku vznikly postupně dvě tůňky, které od té doby využíváme při výuce přírodovědy na prvním stupni a přírodopisu na druhém stupni. Práce děti bavila, mnoho z nich si vyzkoušelo poprvé ve svém životě práci s rýčem, pilkou a lopatou.

Na jaře 2017 vykopali žáci páté a šesté třídy vlastními silami další dvě tůňky na Lesnovských mokřadech. Zjara roku 2018 a opětovně na jaře 2019 jsme s dětmi z badatelského kroužku při naší škole vykopali během víkendových akcí další tři tůňky pro obojživelníky v lokalitě Uhřínovice nedaleko Brtnice. Na tuto akci jsme přizvali i přírodovědný kroužek z Prahy, se kterým spolupracujeme. Všechny tyto tůňky se kopaly opět ručně.

Na stadionu HC Dukla Jihlava.
Dukla si brousí zuby na Porubu

Na podzim 2018 jsme se zúčastnili akce spolku Mokřady pro veřejnost, kde si děti z badatelského kroužku vyzkoušely hloubení tůněk pomocí malého rypadla. O letošních letních prázdninách jsme ve volném čase s několika dětmi z badatelského kroužku chodili opakovaně shrabávat louky a stahovat na plachtách pokosenou trávu, rákos a další rostliny na podmáčených pozemcích na Lesnovských a Popických mokřadech. Díky tomu jsme podpořili biodiverzitu na těchto přírodovědně cenných lokalitách. Kromě toho jsme se zapojili do monitoringu kvality vody ve Stříbrném potoce a v tůních na Lesnovských mokřadech. Několikrát ročně je během volných dnů navštěvujeme a se zájemci z badatelského kroužku provádíme přístrojová měření a přitom zároveň dokumentujeme výskyt různých obojživelníků, plazů a hmyzu.

A že se děti díky tomu hodně naučily, dokumentují úspěchy našich žáků v přírodovědných soutěžích. Největšího úspěchu jsme dosáhli letošním obhájením prvního místa v krajském kole soutěže Zlatý list a reprezentací našeho kraje v národním kole této soutěže, odkud jsme si odvezli letos celkové páté místo, ale zároveň první místo v ocenění vykonané práce pro přírodu. Naše činnost se totiž neomezuje jen na blízké okolí Jihlavy, nýbrž spolupracujeme i dalšími organizacemi, takže během roku vyjíždí děti z badatelského kroužku ve svém volném čase o víkendech pomáhat přírodě po celé republice.

Co se týče mokřadní učebny Skalka, do jejího budování jsme se přímo nezapojili, protože se tu pracovalo s potenciálně kontaminovaným bahnem, takže jsme nebyli přizváni. Byli jsme ale pozváni na slavnostní otevření, kterého jsme se s žáky i zúčastnili. Tuto novou mokřadní učebnu máme od naší školy trošku z ruky, proto pro běžnou výuku využíváme naši mokřadní učebnu Kalvárie před školou.

Na Skalce jsme se ale byli již podívat se zájemci z badatelského kroužku a líbilo se nám, jaký tu příroda za půl roku udělala velký pokrok. Plánujeme, že zařadíme návštěvu Skalky do náplně výuky přírodovědně-zeměpisného semináře našich deváťáků, kde se snažíme, aby výuka probíhala co nejvíce přímo v terénu. Děti tento přístup oceňují, výuka venku je baví a získávají tak k přírodě nejen vztah, ale začínají chápat současné děje a změny životního prostředí okolo nich v souvislostech a uvědomují si nutnost změn v současném využívání krajiny. A to si myslíme, že je pro ně mnohdy důležitější, než teoretické znalosti ze školních lavic.

Mokřadní učebny jsou skvělé v tom, že se v nich děti učí poznávat a určovat živé organismy přímo v terénu, že je vidí na vlastní oči a mohou sledovat jejich přirozené chování, skutečnou velikost živočichů a jejich zbarvení. Obrovskou výhodou je ale i možnost pozorování vzájemných vztahů mezi nimi. To je vždy lepší než obrázek v učebnici, navíc je taková výuka spojená s prožitkem a dochází k lepšímu upevnění znalostí. A pokud se výuka ve vyšších ročních zasadí do souvislostí, může učebnu využít například i učitel fyziky, chemie a dalších předmětů až po výtvarnou výchovu. Jsme rádi, že naše škola tuto příležitost má.

Mgr. Jana Waldhauserová, koordinátor environmentální výchovy na ZŠ Otokara Březiny, Jihlava