Akci má na svědomí vznikající komunitní centrum Silo Jihlava, které se v objektu sýpky na adrese Chlumova 35 usadilo. „Během sobotního odpoledne se uskuteční prohlídky s památkářem Jiřím Neubertem. Návštěvníci si mohou vedle architektonického zážitku odnést kousky z benefičního blešáku nebo výtvory lokálních umělců a umělkyň,“ uvedl Stanislav Kašík, který si památku na jaře pronajal s vizí utvoření kreativní komunity. Od té doby se v domě i na pozemku pohybují přátelé, kteří chtějí této budově vdechnout nový život.

V Jihlavě v sobotu zaplétali májku a slavili s růžovými víny.
Nohy se nezapletly. V Jihlavě oslavili jaro s folklorními soubory a vínem

Na své si přijdou také děti v dětském koutku a součástí bude i veganské občerstvení. Na zahradě zahrají místní hudebníci Mango Sheikh a Curk.

Program Dne otevřených dveří
sobota 13. května 2023:
13:00 - otevření brány
14:00 - komentovaná prohlídka interiéru s Jiřím Neubertem
15:00 - komentovaná prohlídka interiéru s Jiřím Neubertem
16:00 - Mango Sheikh (1. set)
17:00 - benefiční handlovačka
18:00 - Mango Sheikh (2. set)
19:00 - Curk
21:00 - kytarovky u táboráku

Silo Jihlava by rádo poskytlo prostor pro koncerty, divadla, workshopy, přednášky, výstavy, festivaly, zahrádkaření, knihovnu, swap, bazar, dílny, hraní si, odpočívání nebo povídání si. Kašík by si přál, aby to bylo místo, kde může každý realizovat svou akci, projekt nebo nápad.

“Konečně je v centru města místo, kam mohu přijít s dětmi a vložit energii do něčeho, z čeho mám radost a mohou z toho mít prospěch i ostatní. Přeji si, aby to bylo nadále místo pro setkávání, nová přátelství i tvoření. Nejvíc se těším na knihovnu, rozkvetlou zahrádku i dobrou kávu,” sdělila členka kolektivu Hana Zoor Svačinková.

Kdo má zájem se ke komunitnímu centru přidat či nějak pomoci, může se ozvat na email: silojihlava@gmail.com

Zájemci se mohou vydat na dvě běžecké akce a pomoci Sdílení.
Pomáhat, o to tu běží. Zájemci mohou Sdílení pomoci dvěma akcemi

Bývalé družstevní obilní skladiště v Jihlavě v Chlumově ulici, známé též jako sýpka či silo, bylo ve druhém čtvrtletí roku 2019 prohlášeno kulturní památkou. Monumentální sýpka, jejíž stavba byla v meandru tehdejší Pražské silnice realizována podle projektu brněnského stavitele Johanna Theimera v roce 1927, se skládá ze dvou samostatných, avšak funkčně propojených částí. Přibližně tři čtvrtiny půdorysu celého objektu zabírá pětipodlažní budova skladiště, na kterou se těsně přimyká přístavek správní budovy se zaměstnaneckými byty.