Hudební obor patří k největšímu oboru na ZUŠce, co do počtu žáků, tak i nabídky studijního zaměření. V hudebním oboru pedagogové učí všechny klasické a lidové nástroje, vyjma harfy a cimbálu. Během října žáci vystoupili už třikrát na klavírním koncertu, hudebním večeru a na kytarovém koncertu.

Na 1. listopadu mají nachystaný koncert pro Petra Šanderu v Gotické síni jihlavské radnice. Účinkovat budou sólisté a pěvecké sbory Radost a Gaudium ZUŠ Jihlava, dále smyčcový orchestr ZUŠ. Koncert se bude řídit aktuálně platnými pravidly koronavirových opatření.