Konferenci pro nelékařský zdravotnický personál zahájil ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev spolu s rektorem VŠPJ, klinickým anatomem Václavem Báčou. Pro bezmála dvě stovky účastníků byl připraven bohatý program čítající 14 přednášek. „Chtěli jsme, aby setkání bylo pro posluchače přínosné a umožnilo jim nahlédnout do náplně práce sester na různých odděleních, sdílet zkušenosti a vzájemně se tak obohacovat,“ říká organizátorka konference Magdalena Vojtěchová, která působí jako vrchní sestra oddělení Centrálních operačních sálů jihlavské nemocnice.

První blok programu byl věnován odborným znalostem a dovednostem sester, jednotlivé konferenční příspěvky pokrývaly široké spektrum témat od stomatochirurgie přes intervenční radiologii po robotické výkony v urologii. S velkým zájmem a obdivem přijalo publikum přednášku Julia Lukeše, autora knihy EXOToulky SVĚTEM: 30 let zážitků ze 100 zemí, který poutavě vyprávěl o svých cestách s podtextem poskytování zdravotní péče. Odpolední blok konference se pak zaměřil na osobnost sestry v širším kontextu. „Chceme nejen zdůraznit, že sestra je vysoce kvalifikovaný zdravotnický pracovník, ale zároveň poukázat i na druhý aspekt této odpovědné a náročné profese, kterým jsou osobnostní předpoklady jako empatie, tolerance, trpělivost a psychická odolnost,“ uvádí Magdalena Vojtěchová.

Muzeum techniky v Telči hostilo burzu a vyjížďku veteránů. Bylo na co koukat.
Opráší legendy. Do Telče se sjedou majitelé s nablýskanými veterány

Často se říká, že profese sestry je více poslání pomáhat druhým než povolání. „Sestrám je ovšem třeba připomínat, že pouze vyrovnaný člověk, který je spokojený i ve svém osobním životě, může pacientům dlouhodobě poskytovat kvalitní péči. Nesmí tedy zapomínat na sebe a myslet nejen na rozvoj profesní, ale i osobní,“ osvětluje blíže Vojtěchová tematické zaměření odpoledního bloku konference. Během něj zazněly mimo jiné příspěvky týkající se manažerské a krizové komunikace. Každého jednotlivce se osobně dotkl výklad human designu profesionální koučky a trenérky Martiny Fau, protože si díky němu každý z účastníků vygeneroval svou vlastní mapu osobnosti a dostal návod, jakým způsobem pracovat na své jedinečnosti a talentech. Obrázek o vnímání sestry jako nepostradatelného pomocníka lékaře poskytl zúčastněným přímo ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev.

Konference Sestra měla také charitativní podtext. Na podporu humanitární organizace Lékaři bez hranic byla věnována polovina z vybraných registračních poplatků, tedy více než 25 000 Kč. Organizace Lékaři bez hranic založená roku 1971 v reakci na nigerijskou občanskou válku poskytuje zdravotní péči obětem přírodních katastrof, epidemií či válečných konfliktů ve více než 88 zemích světa. Financují ji především soukromí dárci, nikoliv státy a mezinárodní instituce. Za zásluhy v oblasti poskytování zdravotní péče v akutních krizových situacích získala organizace v roce 1999 Nobelovu cenu míru. Jednalo se v pořadí již o třetí akci s charitativním přesahem, díky níž organizátoři podpořili právě tuto neziskovou organizaci.

V Kožichovicích na Třebíčsku se ohaři a ostatní plemena předvedli v tom nejlepším světle.
Sametoví lovci. Psi na zkoušce prokázali, že jim myslivecký instinkt nechybí

Za úspěšnou realizaci konference Sestra – jedinečný článek řetězu péče o pacienta je nutné poděkovat nejen organizátorům z Nemocnice Jihlava a Katedry zdravotnických studií VŠPJ v čele s vedoucí katedry Vlastou Dvořákovou, ale i všem přednášejícím, a především pak účastníkům, kteří vytvořili pozitivní a tvořivou atmosféru celého dne.

Vendula Marešová, tisková mluvčí VŠPJ