Na vyhlášení krajského kola do Třeštice na fotbalové hřiště dorazilo více než dvě stě pozvaných hostů, včetně zástupců z dalších obcí Vysočiny, které získaly v soutěži dílčí ocenění. Výčet úspěchů přinášíme níže.

Na úvod slavnosti zazpíval státní hymnu zpívající hasič Juřič Pařil. Třeštice je vůbec nejmenší obcí, která v soutěži letos uspěla. Po obědě se zájemci vydali se starostou obce Martinem Kodysem na komentovanou prohlídku obce a až do večera se mohli bavit na přichystané zábavě. Děti se v parném dni osvěžovaly vodou z hadice nebo si užívaly na dětském hradu. Zchlazení nabídla také výstava ocenění a zajímavostí z obce v opraveném kulturním domě.

Přehled oceněných obcí v krajském kole Vesnice roku 2022
Zlatá stuha za vítězství v krajském kole – Třeštice (okres JI)
Modrá stuha za společenský život – Smrčná (okres JI)
Bílá stuha za činnost mládeže – Číměř (okres TR)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Dolní Město (okres HB)
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Nová Ves u Nového Města na Moravě (okres ZR)