O další budoucnosti stavby se tak teprve rozhodne. „Touto předprojektovou přípravou postupujeme v souladu s běžnou praxí při obnově kulturních památek, abychom mohli pomýšlet na dotační tituly z národních nebo evropských zdrojů,“ doplnila Slámová.

Poprvé prohlásilo ministerstvo budovu za kulturní památku už loni. Letos mohli jeho pracovníci rozhodnutí ještě přehodnotit. Výsledek je však stejný. „Město to respektuje a proti tomuto rozhodnutí se nebudeme odvolávat,“ dodala mluvčí Slavkova.

Měšťanskému domu ze sedmnáctého století hrozilo loni na podzim kvůli jeho špatnému stavu zhroucení. Varovali před ním statici, ale pracovníci města včasným zásahem nebezpečím zabránili. Na jeho zabezpečení v rozpočtu pro letošní rok vyčlenili slavkovští zastupitelé tři miliony korun. „Tyto prostředky jsme vyčlenili na zabezpečení statiky,“ oznámila v komentáři ke schválenému rozpočtu města slavkovská místostarostka Marie Jedličková.

Moderní knihovna i snance

Dům byl už v minulosti v důsledku jeho stavebního a technického stavu určen k sanaci. „Mělo to být ale provedeno tak, aby jeho odstraněním nebyla ještě výrazněji narušena stabilita budovy radnice, která je přímo v sousedství. Město v minulosti dokonce odkoupilo od soukromého vlastníka sousední proluku za účelem zástavby obou parcel včetně parcely, na níž stojí uvedený dům Husova 63,“ popsal bývalý starosta Slavkova a současný opoziční zastupitel Ivan Charvát.

S budovou měli ve městě dříve velké plány. „Na využití tohoto prostoru bylo dokonce zorganizována architektonická soutěž v rámci Ceny Petra Parléře. Dle zpracované studie zde měla vzniknout moderní městká knihovna,“ popsal zastupitel.

Prohlášení domu kulturní památkou však situaci zkomplikovalo. „Vzhledem k současnému stavu bude dle mého názoru zachování a rekonstrukce domu Husova 63 z finančního hlediska velmi nákladné,“ dodal Charvát.