V rámci rekonstrukce areálu železniční stanice bylo vybudováno moderní bezbariérové nástupiště, které bylo uvedeno do provozu tento týden.

Podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) přinesou stavební úpravy zlepšení kvality přepravy a bezpečnosti cestujících. „Zlepšení umožní bezbariérový přístupu na nástupiště s výškou nástupní hrany 550 milimetrů. V rámci stavby se také řeší osvětlení nového nástupiště a přístupové cesty včetně chodníku. Navíc vznikne pět parkovacích stání,“ sdělila Deníku mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Kromě toho byly v budově železniční stanice v Bezdružicích zrekonstruovány toalety. „Dále se upravuje čekárna mimo budovu, ke které bude rovněž bezbariérový přístup. Budují se nové podlahy v podloubí pod přístřeškem, odvodnění ploch i dešťových svodů. Součástí stavby je i rekonstrukce dešťové kanalizace,“ doplnila mluvčí.

Kvůli stavebním pracím, k nimž patřila i výměna kolejí, nejezdily vlaky, které začaly cestující vozit opět tento týden. SŽDC výluku využila k údržbě trati, například čištění příkopů a odstranění nežádoucí vegetace. Na zastávce Cebiv se opravilo osvětlení.

„V současné době probíhá na trati další stavba, a to zvýšení stability skalních masivů na trati Pňovany – Bezdružice. Zároveň se opraví dva kamenné klenbové propustky. Termín pro dokončení je 15. října,“ uvedla Pistoriusová.

Bezdružická lokálka je mezi příznivci železnice velmi oblíbenou tratí a podle některých názorů na sociálních sítích ztratí nádraží v Bezdružicích vybudováním moderního nástupiště svůj nostalgický nádech.

Desítky let vozí cestující do Bezdružic strojvedoucí Jiří Bízek. „To kouzlo venkovské lokálky, které bezdružické nádraží mělo, se výstavbou nového nástupiště trochu vytratilo, to je pravda,“ řekl Deníku. „Na druhé straně moderní nástupiště má také něco do sebe a především, pro cestující je to bezpečné a pohodlné.“

Stanice pravidelně hostí hlavní program Bezdružického parního léta. A nastupuje se zde a vystupuje z historického parního vlaku. „Pro parní léto tady zůstalo klasické staré nízkoúrovňové nástupiště na jiné koleji. Historické vlaky budou zastavovat u něj,“ doplnil Bízek.