FCV už nějakou dobu hledá strategického partnera, na jaké při tom narážíte problémy? Nechuť podporovat sport? Nedostatek financí?

Pokud jde o strategického partnera, tak se po konci PSJ nenašla na Vysočině žádná osoba, firma, nebo třeba i uskupení více podnikatelů, kteří by si chtěli vzít klub pod svá křídla, vlastnit jej a garantovat finanční stabilitu pro výchovu talentů. Ta je na Vysočině mimořádně úspěšná, což dokazují naši odchovanci v reprezentaci. Pokud pak jde o titulární partnery, ale i menší sponzory a podporovatele, tak těch aspektů, které firmy vedou k odmítnutí podpory, je bohužel celá řada.

Můžete některé vyjmenovat?

U každého to je jiné, ale primárně vnímáme jejich snahu koncentrovat se na investice do svého rozvoje, cíleného marketingu a do svých zaměstnanců. Firmy dnes bojují o zaměstnance, tudíž navyšují jejich mzdy a benefity, organizují pro ně nejrůznější akce a aktivity. Partnerství, reklama či sponzoring se tak ocitají na vedlejší koleji. Svoji roli dále jistě hraje velmi široká nabídka „konkurenčních“ sportovních a kulturních subjektů či aktivit. Některé firmy se navíc koncentrují na charitativní a sociální projekty, jiné se zase připravují na možný propad ekonomiky.

Cílíte své hledání i mimo Jihlavu a Kraj Vysočina?

Pokud jde o mimo jihlavské firmy, pak společnosti v Kraji Vysočina v oblasti sponzorské podpory upřednostňují kluby ve svém sídle podnikání a tím i požadavky svých rodinných příslušníků a zaměstnanců. Nebo reagují na tlak místní radnice.

U řady firem vidíme problém, že jejich vedení nesídlí v regionu, a tudíž k němu nemají vztah a nepodporují jej. Bohužel s tím souvisí, že u řady firem necítíme sounáležitost s regionem nebo hrdost na sportovní úspěchy, kterých prokazatelně klub dosahuje. To je samozřejmě spojeno s tím, že zahraniční firmy nemají potřebu podporovat reprezentaci města a regionu.

Nelehkou situaci řešíte množstvím menších partnerů. Jsou alespoň tito vstřícní a máte dlouhodobější smlouvy, nebo se vše řeší ročník od ročníku?

Už dávno neplatí, že firmy na stadion umístí svoji reklamním plachtu a více neočekávají. Našim partnerům nabízíme širokou paletu možného reklamního a imageového zviditelnění ve velmi pestré a vstřícné struktuře finančního nebo i barterového plnění. Nezapomínáme na využití marketingových vazeb a komunikačních kanálů našeho klubu včetně webu či sociálních sítí. Snažíme se firmám pomáhat i v oblasti lidských zdrojů. Nesmírně nás těší stabilní a dlouhodobá podpora zhruba stovky firem z celého regionu Vysočina, na něž se průběžně nabaluje dalších zhruba třicet subjektů, jejichž sponzoring FC Vysočina má kratší trvání. Všem velmi děkujeme. Většina smluvních vztahů je pouze ročních, což samozřejmě na vedení klubu vytváří pozitivní tlak v oblasti sportovní i marketingové. Pokračování podpory a spolupráce si vždy musíme zasloužit. A tak by to mělo být.

Jak je složité v této situaci skládání rozpočtu pro nejsledovanější tým klubu, druholigové muže?

Je to nesmírně složité a dlouhodobě snad i neudržitelné. Pokud by se na sportovním poli nedařilo zpeněžovat hráče, pak by v Jihlavě možná nebyla ani druhá liga. Poslední tři roky platí, že rozpočet se rok od roku snižuje. V FC Vysočina ale pevně věříme, že se fotbaloví nadšenci najdou a klubu svým majetkovým vstupem nebo i sponzorským plněním pomohou.

Je alespoň situace u mládeže lehčí?

Financování mládeže je stabilní a vyrovnané, když velkou a v zásadě nezastupitelnou roli hraje financování naší klubové akademie Statutárním městem Jihlava, Krajem Vysočina a Ministerstvem školství.