Je to téma, které se dotkne nejen fotbalových hráčů, funkcionářů a fanoušků na Vysočině, ale v celé České republice. Projekt, který v současné době realizuje v rámci Fotbalové asociace České republiky (FAČR), budí na jedné straně možná obdiv, na druhé straně ale i obavy.

Vedoucí činitelé svazu chtějí vytvořit kompletní seznam všech, kteří se okolo vrcholového, ale i vesnického fotbalu na nejnižší úrovni pohybují. A s tím jsou spjaty i členské poplatky, které by jednotlivci a kluby měli odvádět.

V konečném součtu by celková suma měla v budoucnu činit desítky, možná až stovky milionů korun. A právě to se mnohým nelíbí.

Sčítání fotbalového lidu probíhá od začátku ledna a konečným termínem pro zaslání přihlášek je konec února. Během dalších čtyř měsíců bude prý vytvořena databáze členů, protože od 1. července budou muset být všichni, kteří se chtějí zúčastnit fotbalových soutěží jako dosud, členy FAČR a být ní pod jedinečným identifikačním číslem.

„Potřebujeme vědět, kolik nás opravdu je,“ říká Generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Proč jde asociace do akce, která není populární, zaměstná tisíce lidí a může se zdát, že není potřeba?

Právě toto zdání klame. Stále více se na různých jednáních o dalším financování sportu, ale i při jednáních s partnery současnými i potenciálními ukazuje, že je potřeba vědět, kolik nás opravdu je.

To teď nevíte?

My dlouhodobě pracujeme s tím, že český fotbal má 650 tisíc registrovaných hráčů. Ale víme, že to může být údaj zkreslený, protože pochopitelně nedochází k aktualizaci databáze registrací. Zavedením členství, o kterém rozhodla valná hromada asociace v červnu minulého roku, zjistíme přesný počet členů, a protože při tom je vybírán i stanovený členský příspěvek, získáme prostředky, které budou samozřejmě z velké části přerozděleny na nejnižší články naší struktury.

Právě lidé z nejnižších pater fotbalu mají dojem, že jejich příspěvky pohltí centrum. Jak to tedy bude?

Zmíněná valná hromada zároveň rozhodla o rozdělení vybraných prostředků. Jak známo, první rok se vybírá padesát korun na osobu a tyto prostředky budou využity na vybudování funkční databáze členů. Další léta se vybírá sto korun za mládež a dvě stě korun za dospělé a kolem osmdesáti procent vybrané sumy se vrátí zpět do hnutí na základě principu solidarity. Tedy platí všichni, profesionální i ty nejmenší kluby, funkcionáři, rozhodčí… Ale velká většina vybrané sumy se vrátí zpátky na úroveň okresů a krajů.

Co to znamená pro menší okresní svazy?

Matematicky vychází, že bude-li členů z velkých klubů na úrovni od ligy po divize a členů, platících jako jednotlivci, více než dvacet procent z celé členské základny, pak na okresy půjde více, než tam vybrali.

Jenže jak bude vypadat navracení peněz do malých oddílů? Dám vám příklad. Klub má dva dospělé týmy (zhruba 50 členů) a jeden mládežnický (zhruba 15 členů). Během příštího roku by tedy zaplatil na poplatcích 11 500 korun. Žactvo hraje v chodu klubu velkou roli, ale kvůli nedostatku dětí klub není schopen mládežnickou základnu zvětšit. I takovým garantujete větší návratnost vložených prostředků? Jaký pro to bude klíč? Například na Vysočině totiž toto může být problém. Klubů, které disponují skutečně širokou mládežnickou základnou, tady totiž ani poměrně není tolik jako třeba ve Středočeském kraji.

Zatím je rozhodnutím valné hromady z června 2011 jasně dáno, že osmdesát procent vybraných peněz půjde zpět do klubů na okresní a krajské úrovni. O způsobu vlastního navrácení se vedou jednání, po diskusích na úrovni krajů a okresů a s ohledem na připomínky z klubů navrhneme takový systém, který by byl co nejspravedlivější. Ale rozhodně bude vycházet z názorů a potřeb klubů na nejnižších úrovních. Poslední výkonný výbor určil skupinu, která se bude tímto tématem zabývat a nejpozději v červnu by měla být jasná pravidla.

Načasování tohoto projektu však v mnohých zanechává hořkou pachuť. Můžete vyloučit spekulace o tom, že zavádění členských poplatků by mohlo jakkoliv souviset se změnou loterijního zákona? Podle ní totiž sport v podstatě přišel o stovky milionů a miliardy korun.

Příspěvky nemají s jednáními kolem loterijního zákona nic společného. Už jen tím, že o příspěvcích se přece rozhodovalo o půl roku dříve, než bylo jasné, jak dopadnou jednání kolem zákona o loteriích. Fotbal intenzivně vyjednává o penězích od státu na sport, zajistil je vloni a je předpoklad, že tomu bude tak i letos.

Neobáváte se, že se ukáže, že členů FAČR není zdaleka tolik, jak se teď píše?

V novém systému budeme započítávat i trenéry, rozhodčí, maséry, hlavní pořadatele. Každý, kdo bývá uveden v zápisu o utkání, musí být členem asociace. A samozřejmě, že členem může být každý člověk, který vyplní přihlášku a zaplatí příspěvek. Celkové číslo by mělo být kolem půl milionu členů.

Ale proč mají být členy třeba maséři?

Protože jsou vedeni v zápise o utkání, jsou na lavičce a z toho mají i odpovědnost. Zavedení jednoznačného členství má totiž i své praktické výhody. Už se nebude moci stát, že někdo, kdo se má třeba zpovídat před disciplinární komisí, náhle prohlásí, že se necítí být členem svazu. Což se nám v nedávné minulosti také stalo.

Bude mít členství ve FAČR a placení příspěvků pro členy nějakou praktickou výhodu?

Počítáme s tím, že členům například vyjednáme slevy u našich sponzorů, budeme hledat cestu k nejrůznějším benefitům. To je však náplní pro další fázi rozvoje projektu. Teď se musíme soustředit na bezproblémové vytvoření databáze členů.

K tomu potřebujete těsnou spolupráci se sekretáři klubů, jak funguje? Není v tom všem zmatek?

Naší nespornou výhodou je, že fotbal má propracovanou strukturu až po ty nejnižší články, tedy kluby na okresních úrovních. Všude tam pracují schopní funkcionáři, na jejichž bedrech velká část úkolu sesbírat a zaslat potřebné přihlášky leží. Jsme si vědomi jak náročná práce to je, a jsme jim za ni velice vděčni.

Mají lidé v terénu dost informací?

Snažíme se, aby tomu tak bylo. Vytvořili jsme webovou stránku http://clenstvi.fotbal.cz/, na které jsou informace týkající se vyplňování tří druhů různých formulářů. Najdou tam i časté dotazy a odpovědi. Snažíme se odpovídat na každý dotaz či nejasnost ať už přímo s jednotlivci, nebo třeba pomocí newsletterů, které zasíláme na kraje a okresy a věříme, že odtud je dále distribuují do klubů.

Jaké poznatky vám v tomto ohledu přinesla konference, která se nedávno konala v Jihlavě?

Podobných zasedání jsem v posledním období absolvoval několik a mohu říci, že všude probíhají stejně. Lidi zajímají dvě základní věci jaké budou sankce a jak se tyto sankce budou vymáhat, když se členy FAČR nestanou, a také to, jak se rozdělí vybrané peníze. Máme zkušenosti, že s tím, jak roste informovanost mezi základnou, ubývá nejistoty a dotazů. Výše uvedená směrnice to vyřeší definitivně.

Jak se díváte na výtky, které říkají, že půjde pouze o krok k likvidaci vesnického fotbalu?

Chápu, že jde o novou věc. Někteří nemusejí mít dobré informace a z toho plynou různé obavy. Ale v konečném důsledku by kluby na vesnicích neměly o prostředky vybrané od svých členů přijít, navíc jsme přesvědčeni, že znalost přesného počtu členů naší asociace povede k tomu, že získáme větší příjmy od státu, protože ten bude přesně vědět komu a na koho prostředky dává. Rozhodně nejde o likvidaci fotbalu na vesnici.

Fotbal si vzal pořádné sousto, zvládne ho?

Musí! Nejde jen o nějaké gesto. Na tom, abychom mohli přesně určit, kolik nás je a jaké jsou naše potřeby, závisí i klíčová jednání na ministerstvu. Vytváří se nový systém financování sportu a ministerstvu pochopitelně záleží na tom, aby znalo přesná čísla. Myslím, že v krátké době čeká „sčítání členů“ i ostatní sportovní odvětví. A stane se výhodou fotbalu, že bude jedním z prvních, kdo nabídne přesná čísla. I z toho důvodu bych ještě jednou všem, kdo se na tomto náročném projektu podílí, rád velmi poděkoval.

JAKUB JANÁČEK, JAROSLAV KOLÁŘ