Začátky organizovaného cvičení se dají v Jihlavě datovat do roku 1892, kdy se zformoval jihlavský Sokol. V té době to byl jediný český spolek ve městě. „O rok později začali pod Sokolem vyvíjet svoji činnost cyklisté, postupně se přidal i Spolek pro zimní hry. Z něj se časem rekrutovali turisté,“ popisuje první vyloženě sportovní snahy v Jihlavě kronikář SK Jihlava Pavel Horký.

V roce 1909 se objevily první snahy o fotbalovou činnost. „Úplně první byl takzvaný Fotbalový kroužek Sokola. Ten fungoval tak, že když bylo hezky, zájemci si šli zahrát fotbal. Když bylo škaredě, šli do tělocvičny zápasit,“ připomíná první úsměvné pokusy o organizovaný sport Horký.

ZROD SK

Stále větší poptávka po sportovním soupeření, nikoliv jen cvičení, vedla osmého dubna 1910 k založení Sportovního odboru Sokola. Dvacátého dubna dochází 1912 k další změně. Ten den proběhla ustavující schůze SK Jihlava, která znamenala definitivní odluku od Sokola.

Zároveň si SK od pana Valenty za dvě stě korun najala vlastní hřiště (stávající areál Na Stoupách) a stanovila také členské příspěvky. „Každý nový člen Sportovního klubu zaplatil při registraci jednu korunu a dále platil měsíční příspěvek ve výši čtyřiceti haléřů,“ vyhledal v kronikách Pavel Horký i některé finanční transakce.

Mimochodem, čtyřicet haléřů byla tehdy částka, za kterou bylo možno pořídit vstupenku ke stání na domácí utkání SK.

Sportovní život v SK se čile rozvíjel. Do klubu si předplatili tehdejší časopis Sport a hry, v němž nacházeli inspiraci také další sportovní nadšenci. „K SK se připojili zájemci o bandy hokej, stále se rozvíjely tenis, atletika i další sporty. Například národní házená,“ dokládá Horký.

V úvodních letech přesto probíhala sportovní činnost poněkud jinak, než ji známe ze současnosti. „V létě se hrál fotbal nebo tenis, v zimě hokej,“ říká Horký.

VÁLEČNÁ LÉTA

Další mezníkem v životě klubu byl konec první světové války. „Spolková činnost v republice začala znovu nabývat na intenzitě. Obnovil se také Sokol, Orel, vznikaly Dělnické tělovýchovné jednoty. Tento rozkvět trval až do roku třicet osm,“ vysvětluje Horký.

Po obsazení republiky se zakázala činnost Sokolů, DTJ a podobně. Ale lidé chtěli dál sportovat a název Sportovní klub Jihlava byl natolik obecný, že Němcům nevadil a pod hlavičkou SK se nejrůznější sporty provozovaly dál. Činnost SK tak nebyla přerušena a počet členů a oddílů rapidně stoupal. Například z DTJ přešel do klubu volejbal, přidali se zápasníci, „azyl“ rádi přijali rovněž Sokolové.

Po osvobození docházelo kvůli vnitropolitickým událostem k násilnému sjednocování sportů. „Po roce padesát se tady vše dělalo po sovětském vzoru. Vznikaly tak DSO, Dobrovolné sportovní organizace, které se přejmenovávaly podle toho, pod jaký resot připadly,“ uvádí k nepěkné době Horký. „Například zápasníci prošli v roce padesát tři trojím přejmenováním. Nejprve byli Sokol, potom Slavoj, až z nich byl Tatran…“

MODETA A DALŠÍ

Podobné trampoty se nevyhnuly ani SK Jihlava. Ten rovněž musel několikrát změnit název – Jiskra, Tatran, Dynamo, Modeta… „Pochopitelně tím trpěla kvalita sportu, protože když někdo pracoval například u pletacích strojů, mohl hrát jen za Jiskru, a tak dále,“ pokračuje Horký.

Až po vzniku ČSTV v roce 1957 se opět mohlo sportovat nikoli pouze podle pracovní příslušnosti, ale podle toho, kde to mělo sportovní smysl. Konec minulého režimu pak klub prožil pod jménem Modeta Jihlava.

Hned jak to bylo možné, se však členové klubu vrátili ke svému historickému názvu. „Prakticky okamžitě v devadesátém roce skončil ekonomický stimul od Modety,“ vzpomíná na poslední zlomové období klubu jeho současný ředitel Jiří Procházka.

POSLEDNÍ LÉTA

Zlomové proto, že se začala poněkud tříštit klubová jednota. „Když jsou v klubu peníze, jsou všichni spokojeni. Když nějakým způsobem dojdou, nejméně spokojení a na odchodu jsou vždy ti nejbohatší,“ popisuje následnou turbulentní dobu Procházka.

Postupem let odešli fotbalisté (SKF fotbal Jihlava), tenisté (ČLTK), hokejisté, po prodeji zimního stadionu před čtrnácti lety i krasobruslařky (oboje do Dukly). „Na druhou stranu některé sporty se k nám přidružily, nebo úplně nově vznikly. Například florbal,“ upozorňuje současný šéf klubu.

SK Jihlava ale rozhodně nestrádá. Naopak. Má se čile k světu. „Jsme otevření všem. V poslední době přibylo do našich řad šest nových oddílů, prakticky každý rok jeden. Například veteráni nebo skateboarding,“ dodává Procházka.

V současné době je pod hlavičkou SK Jihlava sdruženo jedenadvacet oddílů, které čítají na sedmnáct set členů.

Jak se jmenovali

1910 - 1912
Sportovní odbor Sokola

1912 - 1948
Sportovní klub Jihlava

1949
Sokol Modeta Jihlava

1950 - 1953
Závodní sokolská jednota Modeta Jihlava

1953 - 1956
DSO Jiskra Modeta Jihlava

1956 - 1958
Tatran Jihlava

1958 - 1974
TJ Dynamo Jihlava

1974 - 1990
TJ Modeta Jihlava

od r. 1990
Sportovní klub Jihlava