Galerie: Drogy, marihuana

Marihuana. Marihuana. Adiktologové, tedy lékaři, kteří se zabývají prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek, prokázali souvislost mezi kouřením marihuany a vznikem sebevražedných myšlenek, sebevražedných plánů a sebevražedných pokusů. Poslední a rozsáhlá analýza ze Spojených států naznačuje, že kouření marihuany nemusí být spojeno pouze s euforickými stavy, ale může ho doprovázet i vyšší riziko sebevražd. Konopí. Konopí. Marihuana. Ilustrační foto.