Galerie: Jan Hus

Obraz Václava Brožíka Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým z roku 1883 visí na čestném místě na Staroměstské radnici v Praze. Jan Hus káže v blízkosti Kozího Hrádku u Sezimova Ústí. Mistr Jan Hus na kazatelně, obrázek z Jenského kodexu z roku 1490 Nejstarším známým vyobrazením Jana Husa je iluminace v Martinické bibli z 1. poloviny 15. století. Předpokládá se, že postava odcházejícího muže představuje Petra z Mladoňovic, Husova žáka, autora podrobné zprávy o Husově upálení a objednatele rukopisu bi Jenský kodex: Upálení Mistra Jana Husa Jenský kodex a další unikáty představuje Národní muzeum a Husitské muzeum v Táboře na výstavách k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Jan Hus: Nade vším vítězí pravda. Na hradě Krakovci na Rakovnicku odhalili sochu Mistra Jana Husa, od jehož upálení ve středu 6. července 2011 uplynulo 596 let. Kazatel v podání sochaře Milana Váchy je zachycen vsedě, nemá ani typickou bradku a je spíše obtloustlý. Socha Mistra Jana Husa před hradem Krakovec na Rakovnicku, kde reformátor pobýval těsně před odchodem do Kostnice. socha Jana Husa Pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze byl instalován k 500. výročí Husovy smrti za první světové války v roce 1915. Socha Jana Husa na pražském Staroměstském náměstí. Pomník Jana Husa u Zlenice. Památník Jana Husa na břehu Bodamského jezera v Kostnici z roku 1862 je historicky prvním Husovým pomníkem. Údajný rodný domek Jana Husa v Husinci u Prachatic. Objekt byl letos zrekonstruován nákladem 26 milionů korun. Papež Jan Pavel II. s českým prezidentem Václavem Havlem se významně zasloužili o sérii polistopadových gest lítosti katolíků nad Husovou smrtí. Natáčení televizního filmu České televize Jan Hus. Natáčení televizního filmu České televize Jan Hus. Natáčení televizního filmu České televize Jan Hus. Natáčení televizního filmu České televize Jan Hus.