1/10

Evelína Fialová, Brzkov, 2. dubna 2017, 50 cm, 3 475 g

Autor: Tomáš Kucej