1/22

Anna Šotolová, Jihlava, 5. března 2017, 52 cm, 4 050 g

Autor: Tomáš Kucej