2/22

Bára Fatrová, Jihlava, 27. února 2017, 51 cm, 3 400 g

Autor: Tomáš Kucej