15/18

Kněžská mše svatá v kostele Panny Marie Karmelské v cíli cesty. Hlavním celebrantem byl pomocný biskup Pavel Konzbul.

Autor: Milan Krčmář