Galerie: Nový domov pro seniory bude pečovat hlavně o nemocné Alzheimerem