1/8

František Dörfl: Vyvřeliny I, kombinovaná technika, 50 x 61 cm, 2016 - 2017.

Autor: Jan Dočekal