Galerie: Operace Exporter, 8. června 1941

Letadlo vichistické Francie, které padlo do rukou Spojenců, Allepo 1941 Nákladní vozidla australské armády se přesunují po pobřežní silnici v Libanonu během syrsko-libanonského tažení (červen 1941) Australští vojáci v ruinách křižáckého hradu v libanonském Sidonu Erwin Rommel při obléhání Tobruku