Galerie: Přání pamětnice se splnilo. Novoříšská křížová cesta znovu ožila