Galerie: Stavba domu

Jedna věc je pořizovací cena domu a dlouhodobý úvěr. Druhá věc jsou náklady na provoz, které ovlivňuje energetická náročnost stavby. Z čeho postavit dům? Nejčastěji se používá pět základních stavebních systémů. Ať je dům z cihel, dřeva, či pórobetonu, klasický beton má nezastupitelnou úlohu při založení stavby u základové desky. Správný výběr materiálu pro tepelnou izolaci je téměř stejně důležitý jako výběr materiálů pro konstrukci. Stavba rodinného domu začíná volbou pozemku, projektu a potřebnými administrativními úkony. Proces povolování stavby není v Česku vůbec jednoduchý. Od roku 2020 se navíc mění dost věcí. Nový stavební zákon, který byl připraven na Ministerstvu pro místní rozvoj, by měl zjednodušit a urychlit povolovací proces. Základové desky ale prošly v posledních letech velkými proměnami. Byly vytvořeny celé systémy, které izolují základy, a to jak od chladu, tak i vlhkosti. Stavba domu.