Galerie: Titus Krška

Titus Krška v knize Zakladatelé české ústřední jednoty mor.-slez. dobrovolných sborů od Arnošta Šehy. Titus Krška na fotografii v knize Zakladatelé české ústřední jednoty mor.-slez. dobrovolných sborů od Arnošta Šehy. Rodný dům Tita Kršky stále stojí. Jedná se o známý "Černý dům" na Karlově náměstí v Třebíči. Titus Krška na snímku v monumentálním díle Hasičská kronika, jejímž byl autorem. Titus Krška na snímku v monumentálním díle Hasičská kronika, jejímž byl autorem. Na náhrobku Tita Kršky na moráňském hřbitově ve Velkém Meziříčí je chybně uvedeno jak datum Krškova narození, tak i jeho smrti. Krška vynalézal i různé hasičské pomůcky. Tento luk měl pomoci dopravit záchranné lano do míst, kam se hasiči nedokázali sami vyšplhat. Titulní stran Hasičské kroniky, která pojednávala o všech hasičských jednotách na Moravě a ve Slezsku. Jednalo se o zřejmě největší Krškovo literární dílo. Krška velmi prosazoval zakládání pojišťoven, které by pomáhaly lidem se škodami po požárech. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Reprofoto z Hasičské kroniky, Krškova nejvýznamnějšího literárního díla. Úmrtní oznámení, které Krškovi věnoval jeho přítel Hynek Světlík. Na parte je chyba v Krškově věku, ve skutečnosti mu bylo necelých 59 let. Lidové noviny 26. října 1900 Úmrtní oznámení, které Krškovi věnoval jeho přátelé z hasičstva. Zde je Krškův věk uveden správně. Moravská orlice 27. října 1900 Článek o Krškově smrti z Moravské orlice 26. října 1900. Krška ale neskonal 25. října, jak vyplývá z článku, nýbrž o den dříve. Článek, jenž byl hodně za hranou. Vyšel dva týdny po Krškově smrti. Krškův přítel Alois Pičman v něm apeloval na hasiče, aby volili poslance Václava Šíleného. Prý to tak chtěl Titus Krška. Lidové noviny 11. listopadu 1900. Oznámení o žalobě na redaktora Obrany práce, který nastínil, že Krška mohl spáchat sebevraždu. Hlasy ze západní Moravy 23. listopadu 1900. Krška notově zachytil i tehdejší hasičské signály. Z jeho knihy Hasičstvo Krškova kniha Hasičstvo Krškova kniha Hasičstvo pojednávala o technice, taktice a dalších záležitostech tehdejších hasičských sborů. Krška v knize Hasičstvo vypracoval i různé postupy při hašení. Výsuvný žebřík (vpravo) byl jedním z jeho vynálezů. Krška vypracoval či upravil stanovy hasičů. Kniha Hasičstvo. Krška podrobně mapoval jednotlivé hasičské sbory na Moravě a ve Slezsku. Kniha Hasičstvo. Kniha Hasičstvo. Matriční zápis o Krškově narození v Třebíči 12. srpna 1842. Matriční zápis o Krškově úmrtí ve Velkém Meziříčí 24. října 1900. Výňatek ze vzpomínkového článku Aloise Pičmana, v němž popisuje události kolem Krškovy smrti. Hlasy ze západní Moravy, 26. října 1900 Nechutná polemika o tom, zda Titus Krška opravdu chtěl podpořit poslance Václava Šíleného. Noviny Stráž 16. listopadu 1900 Titus Krška v knize Hasičská kronika, jejímž byl autorem.