Galerie: Tři filmy z festivalu Ji.hlava se dostaly až do Ameriky