Tak o tom aspoň hovoří záznam v kronice sousední obce Růžená. Ten vypočítává všechny hasičské sbory, které se podílely na hašení velkého požáru v roce 1901. Kromě toho místního a hodického, zmiňuje i ten z Čenkova.

Zajímavá vzpomínka, která koluje mezi hasičskými pamětníky, se týká jedné sázky z roku 1936. V té době se vsadili místní hoši, kteří pracovali na polích, že zapálí stoh slámy a poté jej úspěšně uhasí. Bohužel se jim to ale nepodařilo, a tak celý stoh lehl popelem.

Minulost versus současnost

Poměrně pestrá byla náplň práce hasičského sboru v minulosti. Každoročně měl například na starosti pořádání masopustních průvodů, dožínkových slavností a samozřejmě i plesů.

Současná činnost hasičského sboru je zaměřena na prevenci před požáry.

To znamená pravidelnou kontrolu komínů. „Dnes už neexistuje povinnost podrobit komín prohlídce, přesto nám ji obyvatelé bez větších problémů umožňují,“ pochvaluje si starosta sboru Pavel Maslák.

Jen dvakrát v historii se hasiči zúčastnili okresního kola v požárním útoku.

„Letos jsme skončili na slušném devátém místě, byla to dobrá reprezentace sboru,“ uvedl velitel čenkovského sboru Martin Hron.

Více o hasičích z Čenkova si můžete přečíst zde.