Ve spolupráci s osadním výborem a městem Třešť jsou hasiči oficiálními organizátory akce. „Jde o historicky první setkání rodáků,“ podotkl Pavel Maslák. Na setkání v obci i mimo obec žijících rodáků zajišťují místní hasiči celou její pořadatelskou činnost.

Více o hasičích z Čenkova si můžete přečíst zde.