Jednotka měla na starost zajištění nouzového přežití případných obětí katastrofy. Z letoška je možné zmínit zásahy jednotky u požáru samoty a seníku v obci Kamenné nebo účast na námětovém cvičení IZS (integrovaného záchranného systému) v objektu ČEPRA Šlapanov. Dále nelze opominout účasti na soutěžích, jako jsou Ježkovo pole či TFA v Jihlavě.

Více o hasičích z Polné si můžete přečíst zde.