„Při přípravě oslav nám velmi pomohly zkušenosti Františka Hose, který zařizoval oslavy sto let sboru“, vyzdvihl starosta SDH Pavlov Jaroslav Klika.
V Pavlově vznikl hasičský sbor v roce 1889 a jeho zakladatelem byl pavlovský učitel Antonín Kužel.

Prvním starostou sboru byl Jan Eliáš, náčelníkem a jednatelem se stal Antonín Kužel. Dobrovolní hasiči patří od svého vzniku k nejaktivnější organizaci na poli kulturně společenských akcí v obci.

Samaritánská stráž skončila

Do činnosti hasičského sboru patřila dříve rovněž samaritánská stráž, kterou sbor zajišťoval zhruba do padesátých let. Členové sboru se zúčastňovali kurzů, kde získávali potřebné znalosti, které uplatňovali i v běžném životě obce. Náčelníkem samaritánské stráže sboru byl dlouhé roky Jan Berka a členy Jan Šťastný a Marie Lazárková - Veselá, která byla první ženou mezi hasiči v obci.

„Paní Veselá byla průkopnicí, dnes jsou ženy členkami hasičských sborů už běžně, dříve to bylo spíše výjimečné,“ zavzpomínal starosta hasičů Klika.
V současné době má SDH Pavlov 108 členů. Na pozici starosty sboru je Jaroslav Klika starší a na pozici velitele je Václav Zelený. O hasičskou techniku se stará Zdeněk Šafránek. „To je skvělý odborník na svém místě,“ pochvaloval si starosta Klika.

Velký požár? Když hořela stodola

Podle pamětníků byl posledním velkým zásahem v obci požár stodoly na konci sedmdesátých let, před několika lety sbor vyjížděl k zásahu v sousední obci Bezděkov.

Místní sbor se jinak může pochlubit tradičně dobrou výchovou mladé generace hasičů. „Úroveň hasičského sportu mládeže velmi pozvedl František Popelář. Dnes je to tahoun v hasičském sportu nejen v obci, ale i na okrese,“ zmínil Jaroslav Klika. Pod vedením Františka Popeláře vybojovali mladí hasiči z Pavlova celkové druhé místo v celostátní hasičské soutěži Hra Plamen. To se psal rok 2005. „To je asi největší sportovní úspěch v historii trvání našeho sboru,“ vyjádřil se člen sboru Jaroslav Klika mladší.

Dnes se výchově mladé hasičské generace věnují Pavla Dolejší a Míša Semanová. Nejmladší členkou Sboru je pětiletá Michalka Dolejší, která pravidelně soutěží za tým žáků. Tým mužů se letos pravidelně účastní nejvyšší celostátní soutěže dobrovolných hasičů, extraligy v požárním útoku. „Největším úspěchem letošní sezóny je zatím sedmé místo,“ řekl proudař Jaroslav Klika mladší.

Miroslav Mareš