Jen za prvních padesát let svého trvání zasáhl sbor potom při 85 požárech včetně největšího v roce 1885, kdy v obci vyhořelo 57 stavení a stodol. Výjezdy hasiči měli třeba také do sousední Brtnice, Opatova a Stonařova.

„První místní požár vznikl roku 1878, týž den po obdržení stříkačky v domě číslo 55. Tam byla stříkačka umístěna,“ připomíná kronika kněžických hasičů.

Hasičům se jen s námahou podařilo stroj vytáhnout z hořící kůlny.

V roce 1938 si sbor pořídil za své náklady první motorovou stříkačku. Bylo to v době, kdy nebyly ze strany obce poskytovány dotace.

Společenské akce

Hasičský sbor byl dlouhou dobu jediným spolkem v obci. Hašení požárů nebylo jeho jedinou činností, byl i střediskem společenským. Pořádal taneční zábavy, různé výlety, maškarní průvody a hlavně plesy.

Dříve se konaly za neuvěřitelných podmínek v hostinci, ale těšili se na ně mladí i staří. Z novodobé historie stojí za připomenutí roky 2002 a 2003, kdy v roce 2002 lehlo popelem hospodářské stavení patřící k domu číslo 38 a v roce 2003 byly požárem zničeny obě pily v obci. Spolu s první pilou obec přišla i o jednu z významných budov – o mlýn.

Do zásahové jednotky v rámci Integrovaného záchranného systému kraje Vysočina je nyní v SDH Kněžice zařazeno 23 hasičů.
„Z dotace od obce a kraje Vysočina byla pro hasiče zakoupena nová výstroj,“ podotkl starosta sboru Jiří Bláha.

Hasičských soutěží se účastní tým žáků, mužů a žen. „V Openlize bychom chtěli skončit letos do desátého místa,“ přeje si vedoucí družstva mužů Rostislav Neuwirth.

Závod Openligy uvidí diváci v Kněžicích v neděli 28. června. Na soutěž se přihlásily téměř tři desítky týmů ve třech kategoriích: muži, ženy, veteráni nad 35let.

Miroslav Mareš