„V letech 1846, 1886 a 1922 vždy lehla popelem stejná část obce,“ uvedli kronikáři sboru dobrovolných hasičů.

Protože podobnými pohromami byla postižena i sousední obec Doupě, rozhodli se místní v roce 1887 založit společný sbor dobrovolných hasičů pro obě obce – to vše na popud Matěje Lukšů, tehdejšího starosty Třeštice, a Františka Šimka, řídícího učitele v obci Doupě a rodáka z Třeštice. „Přihlásilo se 25 činných a 25 přispívajících členů,“ zmiňuje kronika SDH Třeštice.

Lucerny svítily ve skladišti

Sbor byl postupně dovybavován – v roce 1896 například hasiči zakoupili látku na pracovní oblek a čapky, v roce 1902 pořídili dvě lucerny do skladiště a v roce 1904 dvoukolovou stříkačku s berlovkou. Stříkačka stála tehdy 138 zlatých. Čtyřkolovou stříkačku za 650 zlatých měl sbor od začátku své působnosti.

V roce 1987 se konaly oslavy 100 let od založení sboru. Třeštičtí hasiči se při té příležitosti pochlubili, že vlastní požární výzbroj a výstroj za zhruba 26 tisíc korun, vycházkové obleky pro patnáct mužů, pracovní obleky pro 25 mužů a deset ochranných přileb. Hasiči se zapojovali a zapojují do dění v obci.
„Například výstavby místního vodovodu se zúčastnili všichni místní hasiči,“ připomněl tehdejší starosta obce.

I nyní se v Třeštici staví. „V centru obce roste nákladem osmi milionů korun víceúčelová budova hasičské zbrojnice a obecního úřadu,“ přiblížil starosta obce Martin Kodys.

Miroslav Mareš