„Město je většinovým vlastníkem klubu a letos na jeho provoz přispělo částkou zhruba 20 milionů korun,“ informoval mluvčí tamní radnice Václav Svoboda. „Stadion je v současné době pronajat soukromé firmě, která má za úkol provést jeho kompletní rekonstrukci a najít další doplňková využití,“ dodal Svoboda.

Města většinou přispívají na chod stadionů. Na profi– hokejisty již peníze v takové míře nedávají. „Hokejistům v letošní sezoně přispějeme 1,5 milionem korun. Obnos jde pouze na mládež,“ uvedl například starosta Vrchlabí Jan Sobotka. V Jihlavě dostávají hokejisté částky přes 10 milionů korun.

Letos je Dukla ve ztrátě, která činí zhruba 5,3 milionu. O navýšení letošní dotace se bude jednat.

INFOGRAFIKA: Jak města podporují hokej

(kliknutím zvětšíte)

 

Anketa Deníku: Jak města podporují hokej?

1. Vlastní vaše město zimní stadion? Pokud ano, jakou částkou ročně je nutné provoz zimního stadionu dotovat? Jaká to byla částka v roce 2006 a jaká se očekává letos?
2. Pokud stadion nevlastní město, pak kdo je provozovatelem? A přispívá mu město nějakou částkou na provoz? Jakou?
3. Vlastní nebo spoluvlastní vaše město hokejový klub?
4. Jakou částkou v roce 2006 a letos přispívá na chod hokeje ve městě?
5. Jde tato částka do profesionálního hokeje nebo na mládež? V jakém poměru?
6. Dostává hokej jednoznačně nejvyšší podporu ze všech sportů ve městě? Pokud ne, který sport je preferovanější a proč?
7. Kolik obyvatel má vaše město?
8. S jakým ročním rozpočtem hospodaří celkově?

• SKUPINA ZÁPAD:


CHOMUTOV (1. místo ve skupině Západ, 69 bodů)
1. Vlastníkem budovy zimního stadionu je Statutární město Chomutov, provozovatelem je Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. – organizace, zřízená za účelem správy sportovních objektů města. Dotace na provoz zimního stadionu od města se pohybují kolem 3,6 milionu korun na rok (rok 2005: 3,3 mil. Kč, r. 2006: 3,7 mil. Kč, r. 2007: 3,5 mil. Kč).
2. -
3. Ne, KLH Chomutov je akciovou společností.
4. V roce 2007 je to 4,2 milionu korun.
5. Tato částka je celá pro A-mužstvo.
6. Podpora je to nejvyšší. Hokej patří mezi devět podporovaných sportů, mezi něž město z letošního rozpočtu rozdělilo 9 milionů korun.
7. Zhruba 50 000 obyvatel.
8. Na rok 2007 to byl schválený vyrovnaný rozpočet ve výši téměř 972 000 000 Kč.

MLADÁ BOLESLAV
(2. místo ve skupině Západ, 66 bodů)
1. Město vlastní zimní stadion a ročně přispívá na provoz a údržbu zúčtovatelných 10 milionů Kč
2. -
3. Hokejový klub je akciovou společností, kde město vlastní 34 %
4. Město přispívá na činnost hokejového mužstva akciové společnosti ročně 4 mil. Kč
5. Hokejová mládež sportuje pod hlavičkou občanského sdružení a město v rámci podpory sportující mládeže poskytuje ročně na činnost cca 1,4 mil.Kč a poskytuje zdarma ledové plochy
6. Přibližně stejnou podporu poskytuje město hokeji a fotbalu
7. Zaokrouhleno 43 tisíc obyvatel
8. Zhruba 1 miliarda Kč

HRADEC KRÁLOVÉ (3. místo ve skupině Západ, 53 bodů)
1. Město Hradec Králové je vlastníkem zimního stadionu, nicméně v současné době je zařízení dlouhodobě pronajato soukromé firmě, která má za úkol provést jeho kompletní rekonstrukci a najít další doplňková využití. Financování rekonstrukce probíhá:
a) z nájemného, které této firmě platí královéhradecký hokejový klub
b) ze zdrojů, které firma v rámci rekonstrukce stadionu vytvoří – např. pronájem haly dalším subjektům, příjmy z ubytovacích kapacit areálu, z pronájmu prostor pro služby na stadionu apod.
2. -
3. Město je většinovým vlastníkem hokejového klubu.
4. V roce 2007 na jeho provoz přispělo částkou zhruba 20 milionů korun.
5. sportovní činnost mládeže: 135 600 korun, podpora vrcholového sportu: 17,4 milionu korun
6. Hokej patří společně s fotbalem ke sportům, které dostávají v Hradci Králové z městské pokladny nejvyšší příspěvky.
7. Aktuální počet obyvatel je cca 95 tisíc.
8. Celkový rozpočet města lehce převyšuje dvě miliardy korun.

VRCHLABÍ (4. místo ve skupině Západ, 35 bodů)
1. Zimní stadion vlastní město Vrchlabí. Dříve jsme provoz zimního stadionu pouze dotovali (v roce 2006 cca 3,2 milionu Kč). Od letošní prvoligové sezony hradí město plně provoz ZS (cca 6 milionů Kč).
2. Město ZS vlastní, ale provozovatelem je HC Vrchlabí.
3. Město je spoluvlastník HC Vrchlabí z 5 % (podíl v s.r.o.)
4. V roce 2006 město nepřispívalo na hokej. V sezoně 2007/2008 přispěje 1,5 mil. Kč.
5. Pouze na mládež.
6. Hokej dostává největší podporu.
7. 13.000 obyvatel
8. 250 až 300 mil Kč

KADAŇ (5. místo ve skupině Západ, 35 bodů)
1. Ano, město Kadaň vlastní zimní stadion. Tento má ve správě SK Kadaň o.s. společně s koupalištěm. Prostředky na údržbu, energie a mzdy činily u zimního stadionu a koupaliště v roce 2006 celkem 13 705 000 korun a v roce 2007 se počítá s 12,1 milionu korun.
2. Vlastníkem je město, provozovatel SK Kadaň o.s.
3. Ne.
4. V roce 2006 i 2007 přispělo město na chod "A" mužstva částkou 1,7 milionu korun.
5. Na "A" mužstvo šla výše jmenovaná částka a na mládež ještě 500 000 korun.
6. Hokej patří mezi šest preferovaných sportů a dostává nejvíce peněz.
7. Přibližně 18 000 obyvatel.
8. Celkové výdaje v roce 2006 byly 602 milionů korun.

HAVLÍČKůV BROD (6. místo ve skupině Západ, 35 bodů)
1. Ano, město vlastní zimní stadion, dotace 2006 7,7 mil. Kč, 2007 7,9 mil. Kč
2. -
3. Město je spoluvlastníkem HC Rebel a.s. ve výši 79,9%
4. Na provoz klubu přispělo 7 miliony Kč v roce 2006 a 6 miliony v roce 2007
5. –
6. Hokej dostává ve městě jednoznačně nejvyšší podporu, je to zde nejpopulárnější sport
7. 24 340.
8. Roční rozpočet: příjmy - 417,5 mil Kč, výdaje - 507,6 mil. Kč (schválený rozpočet na rok 2007, nejsou započítány aktuální změny rozpočtu)

MOST
(7. místo ve skupině Západ, 31 bodů)
1. Naše město vlastní zimní stadion. V roce 2006 bylo na provoz použito 7 milionů Kč, letos se počítá se 7,5 milionu Kč.
2. -
3. Město nemá podíl v hokejovém klubu. 90procentní podíl v HC MOST, s.r.o., vlastní Technické služby města Mostu, a.s., které jsou 100procentní dcerou města.
4. Na chod hokeje město přispívá především formou financování provozu. V roce 2006 a 2007 bylo pak poskytnuto hokejovému klubu po 15 tisících Kč na mládežnický sport. Vzhledem k postupu do druhé nejvyšší hokejové soutěže pak byla hokejovému klubu poskytnuta v letošním roce dotace 3 mil. Kč na výstroj a výzbroj hráčů všech mužstev a na přepravu hráčů všech mužstev a na náklady spojené se sportovní činností s výjimkou jakýchkoliv mezd, platů a odměn. Kromě toho uhradíme klubu 1 mil. Kč za zajištění reklamní činnosti pro město.
5. Z předchozích odpovědí vyplývá, že dotujeme profesionály i mládež. Poměr lze však obtížně stanovit především u prostředků na provoz, kde není znám rozsah využití stadionu jednotlivými mužstvy.
6. Do doby postupu fotbalového oddílu FK SIAD, a.s., do nejvyšší fotbalové soutěže (dotace v roce 2006 činila 10 milionů Kč, v roce 2007 to bylo 8,150 milionu Kč) lze říci, že (s ohledem na vynaložené prostředky na provoz zimního stadionu) byl hokej podporován relativně nejvíce.
7. Most má k 31. 10. 2007 přihlášeno k trvalému pobytu 67 442 obyvatel.
8. V roce 2007 hospodaříme s rozpočtem v objemu 1 690 000 tis. Kč.

BEROUN (8. místo ve skupině Západ, 23 bodů)
1. Ano. rok 2006: 2,25 milionu korun, rok 2007: 2,5 milionu korun
2. Město zimní stadion vlastní, ale má externího provozovatele.
3. Ne.
4. V roce 2006 to bylo 1,2 milionu korun a v roce 2007 celkem 2,52 milionu korun.
5. Na obojí 1:1
6. Ano, hokej má nejvyšší podporu.
7. 18 206 obyvatel
8. Rozpočet má letos objem 723 milionů korun.

• SKUPINA VÝCHOD:

BRNO (1. místo ve skupině Východ, 56 bodů)
1. Ano, vlastní stadion Rondo a pak ještě malý stadion při základní škole Úvoz
2. Provozovatelem stadionu je městská společnost STAREZ, a.s.
3. Kometu nevlastní město Brno, nicméně zastupitelé města schválili po dobu tří let vždy každý rok 15 mil. dotaci klubu Kometa.
4.,5. pronájem ledové plochy 2006 – 2,7 mil. Kč, pro mládež 2,5 mil. Kč, Kometa Group (muži hokej) 2,9 mil. Kč a 2007 – pronájem ledové lochy 2,8 mil. Kč; mládež 10,1 mil. Kč; Kometa Group 0,9 mil. Kč
6. Neměříme to, ale vedou fotbal a hokej
7. Necelých 400 tis.
8. cca 10 miliard Kč

OLOMOUC (2. místo ve skupině Východ, 46 bodů)
1. Statutární Město Olomouc vlastní zimní stadion, ročně hradí SmOl provoz částkou 9.000.000,-Kč, v roce 2006 to byla částka 8.000.000,-Kč
2. Provozovatelem je HC Olomouc, s.r.o. (nájemní smlouva a smlouva o provozu)
3. Olomouc není vlastníkem ani spoluvlastníkem hokejového klubu
4.- 5. Město přispívá HC Olomouc, s.r.o. (provozuje 1. ligu - profesionální soutěž) ročně částkou 1.000.000 Kč a HC Olomouc, občanskému sdružení (sdružuje mládežnické oddíly a oddíl krasobruslení) ročně částkou 500.000 Kč
6. HC Olomouc, s.r.o. patří mezi 5 sportovních organizací (tzv. vlajkových lodí), kterým se dostává nejvyšší finanční podpory. (Atletický klub Olomouc, DHK Zora Olomouc -házená žen, SK UP Olomouc - volejbal žen, Sk Sigma Olomouc - kopaná a HC Olomouc,s.r.o.- hokej). Tito obdrží každoročně částku 1.000.000 Kč na profesionální družstva a 500.000 Kč na mládež.
7. Město Olomouc má nyní cca 103 000 obyvatel
8. Město hospodaří se zhruba dvoumiliardovým rozpočtem

OSTRAVA (3. místo ve skupině Východ, 43 bodů)
1-2) Zimní stadiony ve městě spravují obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. – obchodní společnosti založilo město (informace o financování přímo v organizaci kontakty na www.sareza.cz a www.arena-vitkovice.cz.
3) město nevlastní žádný hokejový klub
4) 2006: 13 967 000,--
2007: 12 028 000,-- (k 23. 11. 2007)
5) za rok 2006 nejsem schopna částku rozklíčovat, ale na profesionální hokej je to převážná většina - 2007 - profesionální hokej – 10 600 000 Kč (k 23. 11. 2007), ostatní – 1 428 000 Kč
6) srovnatelnou (+-) s fotbalem a atletikou
7) 310 000 obyvatel
8) cca 6 miliard korun

TŘEBÍČ (4. místo ve skupině Východ, 35 bodů)
1. Ano, město vlastní zimní stadion. Jeho provozovatelem je však SK Horácká Slavia, občanské sdružení. Na úvod vysvětluji, že v Třebíči existují dva blízké subjekty, které se "zabývají" hokejem. Jsou to Horácká Slavia, občanské sdružení, a Horácká Slavia, s. r. o. Oba mají stejný název, ale jedná se o rozdílné subjekty. Občanskému sdružení město pronajímá stadion a přispívá mu na mládežnický hokej. S. r. o. provozuje velký profesionální hokej a město této společnosti nijak nepřispívá.
2. Město pravidelně přispívá provozovateli na provoz zimního stadionu. V roce 2006 to bylo celkem 6,5 milionů Kč. V roce 2007 přispělo zatím na provoz celkovou částkou 5 milionů Kč. Tyto peníze uvolňovalo/uvolňuje město měsíčně. Hokejový klub, tedy "velký hokej" město nijak nefinancuje. Menší jednorázové částky věnuje město na mládežnický hokej (viz níže).
3. Město hokejový klub nevlastní ani nespoluvlastní. Jedná se o soukromou firmu: SK Horácká Slavia, s. r. o.
4. Na chod "velkého" hokeje, tedy hokejového klubu, město loni ani letos nijak nepřispělo. Přispělo však na mládežnický hokej, a to v rámci městského grantového systému: v roce 2006 částkou 195 tisíc Kč, v roce 2007 částkou 80 tisíc Kč. Kromě grantů uvolnilo město ještě v roce 2007 na mládežnický hokej přímo ze svého rozpočtu 2,5 milionů Kč.
5. Odpovězeno v otázce č. 4.
6. Pokud do podpory hokeje zahrneme financování provozu stadionu městem, pak má hokej v Třebíči nejvyšší podporu. Ze všech sportů dostává patrně také nejvyšší sponzorské příspěvky od firem.
7. K 31. prosinci 2006 měla Třebíč 38.181 občanů ČR + 620 cizinců, tedy celkem 38.801 obyvatel.
8. Město hospodařilo v roce 2007 s rozpočtem o celkovém objemu ca 700 milionů Kč. Pro rok 2008 se počítá s rozpočtem o celkovém objemu ca 500 milionů Kč.

HAVÍŘOV (5. místo ve skupině Východ, 33 bodů)
1. Pro město spravuje zimní stadion příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení.
2. -
3. Město nevlastní ani nespoluvlastní hokejový klub, ale dává mu dotace
4. V Havířově existují 2 organizace – Havířovská hokejová společnost s.r.o. – seniorský oddíl ledního hokeje s účastí v 1. lize ČR. Druhou je HC Havířov Panthers, občanské sdružení, které zajišťuje provoz mládežnických oddílů ledního hokeje
Z města získali dotace: v roce 2006 to bylo 8,5 milionu Kč + 3 milionu Kč na mládežnický hokej. V roce 2007 je to 11 milionů korun + 4 miliony korun na mládežnický hokej
5. viz výše
6. V Havířově patří hokej mezi nejdůležitější sporty současně s fotbalem. Hokeji jsou v současné době určeny v rozpočtu města formou dotace nejvyšší částky ze všech ostatních sportů.
7. Havířov má 83 tisíc obyvatel
8. Rozpočet města je 1,7 miliardy Kč

JIHLAVA (6. místo, 30 bodů)
1. Město vlastní zimní stadion, pronajatý ho má Dukla. Město přispívá na provoz.
2. -
3. Město má 100 procent.
4. Podpora se letos pohybuje kolem 11 milionů korun.
5. Částka jde na klub jako celek.
6. Hokej dostává největší díl peněz na sport.
7. cca 50 tisíc obyvatel
8. cca 1 miliarda korun

PROSTĚJOV
(7. místo ve skupině Východ, 20 bodů)
1. Ano, město Prostějov vlastní zimní stadion, jeho provozovatelem je Domovní správa Prostějov.
2. –
3. Ne.
4. Pro rok 2006 byla zastupitelstvem schválena částka sedm milionů korun, letos šest milionů.
5. Částka jde ve prospěch hokejového klubu jako celku a ten z ní hradí své výdaje, jako je například pronájem ledu, nákup výstroje pro mládež i pro muže a podobně.
6. Hokej dostal v letošním roce stejnou částku jako basketbal, oba sporty jsou ve městě velmi oblíbené.
7. cca 46 tisíc
8. cca 1 miliarda

ŠUMPERK (8. místo ve skupině Východ, 14 bodů)
1. Město Šumperk stoprocentně vlastní společnost Podniky města Šumperka, a.s., která má zimní stadion v majetku.
2. Příspěvek v roce 2006: 4.350.000,- Kč, v roce 2007: 4.500.000,- Kč
3. Nevlastní
4. rok 2003: 200 000 Kč , rok 2004: 370 000 Kč, rok 2005: 380 000 Kč, rok 2006: 380 000 Kč + 800 000 Kč, rok 2007: 700 000 Kč + 2,5 milionu Kč
5. Jedná se o profesionální hokej, mládež je organizovaná v Hokejovém Klubu Mladí draci, o.s. Mladí draci, o.s. získali v roce 2006 i 2007 200.000,- Kč, k tomu získali dotaci na turnaj žáků v ledním hokeji o pohár starosty města – v roce 2006 – 15.000,- Kč, v roce 2007 - 12.000,- Kč)
6. Ano
7. 27.974 obyvatel k 30. 10. 2007
8. 675 mil. Kč.