Dětí přišlo 32, některé se rozhodly přespat na žíněnkách mezi regály knih. „I když jsou Andersenovy pohádky dlouhé a celkem těžké, mají je kluci a holky v oblibě. Možná proto, že jim dávají něco, co v době počítačů a televize nezažívají,“ poznamenala vedoucí knihovny Jiřina Dorňáková.

Děti se ještě vpodvečer rozešly za místními pamětníky, kteří vyprávěli, jaké to bylo třeba před šedesáti lety ve škole nebo v rodinách. „Po válce se dost vypínal proud, takže jsme drželi černou hodinku. Tatínek nám vyprávěl příběhy. Třeba o saních, jak jedou v zimě krajinou a vlci se na ně valí. My úplně trnuli. Ty příběhy ohromně povzbuzovaly fantazii,“ popsal osmašedesátiletý Cyril Moštěk, který pochází z rodiny s patnácti dětmi.

Andersenovská akce je zaměřená na podporu dětského čtenářství. Pořádána je u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy a výročí narození slavného dánského pohádkáře.