Dominikánský kostel, sestávající z halového trojlodí s dlouhým presbyteriem, byl založen roku 1247 a budován pod vlivem francouzské gotiky. V tomto smyslu se také hovoří o jedné z prvních uvědomělých gotických staveb na českém území.

Ve 13. století byly dokončeny obvodové zdi, vstupní portál a triumfální oblouk. Zaklenutí kostela se uskutečnilo až v 80. letech 14. století pod vlivem stavební hutě Petra Parléře. Svědčí o tom bohatě profilované pilíře a plaménkové kružby oken.

Po požárech v 16. století byl kostel opravován v renesančním duchu. V roce 1871 byl kostel na základě reforem císaře Josefa II. zrušen, předán armádě. Ta ho jako kasárna a skladiště používala až do roku 1947. Tehdy provedené stavební úpravy zcela poničily unikátní prostor. Na úrovni triumfálního oblouku byla vyzděna příčka, postupně snesena raně gotická klenba a zazděna raně gotická okna.

Dnes slouží kostel Československé církvi husitské. Cenným artefaktem je Pieta - pískovcová socha Jana Štursy. Postupně se také provádí rekonstrukce kněžiště i halového trojlodí. Chrám je v ulici Křížová, několik desítek metrů od Masarykova náměstí.