Přehlídku své práce pořádá jihlavský Klub plastikových modelářů. Svými výtvory modeláři připomínají první polovinu dvacátého století z hlediska válečné historie.

K vidění nejsou jen plastikové modely válečných stíhaček, bombardérů, vrtulníků, křižníků, letadlových lodí, které jsou přesnými miniaturními kopiemi skutečných objektů, ale také nášivky z uniforem vojáků, pamětní medaile, válečné kříže a jiná vyznamenání. Prezentace je doplněna i o historická data a informace, které se k vystaveným exponátům váží a uvádí diváka do konkrétních historických souvislostí.

Historik Zdeněk Jaroš nazval vystavené modely malým uměleckým dílem: „Jen ten, kdo si sám zkusí slepit takový model, ocení tu dřinu a zaujetí, které to obnáší,“ prohlásil Jaroš.

Celá výstava je tématicky složena z částí týkajících se jednotlivých válečných konfliktů od rusko-japonské války až po první izraelsko-arabskou válku. Výstava potrvá do 17. června.

Válečné konflikty první poloviny 20.století


Rusko-japonská válka (1905-1907), První světová válka (srpen 1914 -11. listopadu 1918), Italsko-habešská válka (1935-1941), Španělská občanská válka (17.června 1936 – 1. dubna 1939), Čínsko-japonská válka (7.června 1937 - 2. září 1945), Druhá světová válka (1.září 1939 - 2. září 1945), „Zimní válka“ Talvisota - Finsko - Sovětský svaz (listopad 1939 - březen 1940), První izraelsko - arabská válka (14. května 1948 - 24. února 1949)