„Od dětství jsem citlivě vnímala neobyčejnou harmonii přírody Karpat, která ve mně probouzela tvůrčí síly. Učila mě dívat se kolem sebe, hledat a nalézat krásu,“ uvedla Olga Mazurová-Franckevičová, která v současné době žije poblíž Telče.

„Krása přírody tříbila můj vnitřní zrak, který mi kouzlil obrazy plné květů a slunečního jasu a otvíral přede mnou můj vlastní vnitřní svět. Svět sluneční pohádky,“ doplnila autorka.

Ve svém díle chce opěvovat především lásku. Přeje si, aby její obrazy otvíraly lidem dobrá srdce a aby vyjadřovaly spojení veškeré pozemské krásy s Všemohoucím a lásku ke každému člověku.

Olga Mazurová-Franckevičová vystudovala grafiku na umělecko–průmyslové škole a pracovala v mezinárodních turistických centrech v reklamě či jako grafička v kosmetice a bytové chemii.

Několikrát vystavovala svá díla na kolektivních výstavách po celé Evropě. V Česku se autorské výstavy dočkala celkem pětkrát. Z toho čtyřikrát na Vysočině.