Vernisáž zahájil úvodním slovem ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Aleš Seifert. Šest vystavených uměleckých děl z období pozdní gotiky pochází z Vysočiny. Přední místo mezi nimi zaujímá národní kulturní památka, socha svaté Kateřiny z farního chrámu svatého Jakuba Většího v Jihlavě.