Přednášku přivezl profesor v oboru technických věd na University of Toronto v Kanadě Jaroslav Vlček.

Na základě vlastní paměti z prenatálního života, kterou Jaroslav Vlček publikoval v Kanadě před dvaceti lety, se příchozí budou na přednášce zabývat psychickou stránkou vývoje dítěte před narozením.

Mnoho je už známo o tomto období našeho života z klinické lékařské a psychologické praxe a průzkumu, ale velmi málo je o tom psáno z paměti jedinců, kteří si tuto paměť uchovali nebo vyvolali. Jaroslav Vlček pokládá život před narozením za duchovní období našeho života, ve kterém poznáme život v jeho přirozené formě.

Příchozí mohou poznat, že život je cesta, poznají jeho řád a smysl a způsob, jak nejlépe žít, a mnoho dalšího. Přenáška začíná v 17 hodin.