Výstavy s názvem Socholití 2007 se účastní studenti z Fakulty architektury VUT Brno a také další umělci. Díla vznikla letos v červenci na Sochařském a slévárenském sympoziu v Železárnách Štěpánov nad Svratkou.

Výstava s názvem Socholití 2007 se na půdě krajského úřadu koná již podruhé a kraj Vysočina nevylučuje spolupráci ani v dalších letech.