Lákadel bude spousta. Návštěvníci se například budou moci seznámit s nálezy v lokalitě pod Znojemským mostem v Jihlavě, kde vyrůstá obchodně–zábavní centrum City Park. Archeologický výzkum zachytil situace z doby existence jihlavského předměstí U Koželuhů ve 14. až 17. století.

 

Našly se vrstvy s keramikou

Na místě byly nalezeny vrstvy se středověkou keramikou.

„V 17. století bylo opevnění města zmodernizováno bastionem,“ říká archeolog Petr Hejhal z obecně prospěšné společnosti Archaia Brno.

Bastion byl podle Hejhala sypaný násep před městskými hradbami, jeho část byla narušena stavbou dnešního City Parku.

Další nálezy pocházejí z průzkumu během bagrování Pilského rybníka v Batelově. Tam stál ve středověku shluk hospodářských stavení.

„Rozsah výzkumu nám nedovolil určit přesnou velikost objeveného sídliště, předpokládáme však okolo pěti usedlostí, které byly orientovány podél Batelovského potoka na mírné terase směrem k východu,“ popsal místo nálezu archeolog Muzea Vysočiny David Zimola. Z movitých nálezů jmenuje vedle velkého množství kuchyňské keramiky i kovové přezky opasku, železnou podkovu, olověný přeslen, pražský groš Karla IV. nebo drobné stříbrné mince vyražené za vlády panovníků Vladislava II. a Ludvíka I. Jagelonského a Ferdinada I. Habsburského v 15. a 16. století.

Pravděpodobně až v 18. století vznikl na místě archeologických nálezů dnešní Pilský rybník.

Výstava představí i zajímavé nálezy z Třebíčska nebo Pelhřimovska.

Miroslav Mareš, Jaroslav Paclík